Referensuppdrag

Aktivt filter: Byggprojekt & fastighetsutveckling

Uppdatering av internhyresmodell för enklare hantering, Lidingö Stad

På uppdrag av Lidingö Stad utvecklar Sigholm en förenklad modell för internhyressättning för kommunens fastigheter som hyrs ut internt till andra förvaltningar.

Projekt- och byggledare för Fredriksbergs förskola, Hemsö

I samarbete med Hemsö har vi som projekt- och byggledare haft äran att vara en del av skapandet av Fredriksbergs förskola – ett nyskapande barnparadis i Västerås.

Ny pannanläggning vid VME:s värmeanläggning

Huvudprojektledare för VME:s nya pannanläggning i Arboga, med slutlig driftsättning, som beräknas till Q4, år 2024.

Kartläggning av samhällsbyggnadsprocess, Strängnäs kommun

Sigholm fick förtroendet att projektleda ett prioriterat förbättringsprojekt för Strängnäs kommun - kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen. En omfattande och tidskrävande process med många skeden, kompetenser, externa parter och funktioner inom hela kommunkoncernen.

Projektchef och projekteringsledare, Bostads AB Mimer

På Öster Mälarstrand i Västerås finns en plan på att bygga 1 500 lägenheter där Bostads AB Mimer ska bygga 300 st i egen regi samt ett parkeringsgarage i två plan för ca 400 bilar.

Effektivare resursutnyttjande för ökad hållbarhet, Strängnäs kommun

Strängnäs kommunföretag AB expanderar och nya områden tillkommer successivt, vilket ledde till ett ökat behov av hantering av yttre miljöer. Ansvaret för dessa miljöer delades mellan Strängnäs kommun och Strängnäs Fastighets AB (SFAB). På uppdrag av Strängnäs kommun fick Sigholm utarbeta en oberoende studie för att utforska möjligheterna till förbättrat samnyttjande av resurser mellan organisationerna.

Upphandling av förvaltningsentreprenad för bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening i Västerhaninge valde Sigholm för att leda upphandlingen av en ny förvaltningsentreprenad. Genom en okonventionell metod och Sigholms stöd nåddes ett partnerskap och avtal som mötte föreningens behov. Projektet slutfördes våren 2023, framgångsrikt och enligt tidplan, tack vare flexibilitet och lyhördhet från alla parter.

Upphandling av städentreprenad för komplex verksamhet

Stockholms Hamnar, ett bolag ägt av Stockholm stad, har en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar. Bolaget äger anläggningar och fastigheter i anslutning till deras hamnverksamhet i Stockholm, Kapellskär, Nynäshamn och Stockholm Norvik. Sigholm fick med sin erfarenhet av Aff-upphandlingar uppdraget att stötta Stockholms Hamnar i upphandlingen av en ny städentreprenad.

Projektledare lokalprojekt och hyresgästanpassning, Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts verksamhet växer kraftigt och de har under en tid haft behov av mer verksamhetsanpassade lokaler. Sigholm har sedan februari 2022 haft förtroendet att stötta Svenska kraftnät i deras lokalförsörjning, lokalfrågor och arbetet med programmet.

Fastighetschef på Svenska Kraftnät

Sigholm fick förtroendet att under en period axla rollen som fastighetschef för Svenska Kraftnät. I rollen ingick personalansvaret för enhetens anställda och konsulter, ansvar för verkets inhyrda lokaler för de ca 1 000 anställda på 5 orter samt en del andra utrymmen.

Tillbyggnad av lokaler som möjlighet för expansion på Mälarenergi

Projektledning gällande framtagning av förstudie och projektplan för Mälarenergis Block 7-kraftvärmeverk. Uppdraget inkluderade skapandet av lokaler för kontor, omklädningsrum och verkstad. Effektiv projektledning och kommunikation säkerställde kostnadsminskningar och effektivisering av arbetssätten, vilket möjliggjorde en smidig och säker inflyttning enligt tidsplanen.

Projektledning av en ny förbränningspanna på Mälarenergi Block 6

Utvecklingen av Mälrarenergis Block 6 var en nödvänfig utveckling för både fortsatt möjlighet att fortsätta erbjuda fjärrvärme samt att kunna parera förändringar på bränslemarknaden. Som byggprojektledare för uppdraget innebar det ett ansvr för 600 personer under de fyra år anläggningen byggdes, vilket sätter höga krav på disciplin och kommunikationsförmåga.

Modernisering av generator för att möta tillgänglighetsmålen, Mälarenergi

Sedan 1963 har Generator 2 varit en integrerad del av Mälarenergis verksamhet. Med tiden hade dock dess original rotor- och statorlindningar försämrats betydligt. Nyligen har flera haverier inträffat och generatorns skick har inte uppnått de eftersträvade tillgänglighetsmålen på 90%.

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy