Referensuppdrag

Aktivt filter: Pågående uppdrag

Utveckling av tjänster, Telge Nät

Telge Nät arbetar för att utveckla sina tjänster inom bland annat fjärrvärme, fjärrkyla, elnät och flexibilitetstjänster, ett arbete som Sigholm deltar i. Tidigt i uppdraget var Sigholms roll att delta i affärsplanearbetet för elnät.

Uppdatering av internhyresmodell för enklare hantering, Lidingö Stad

På uppdrag av Lidingö Stad utvecklar Sigholm en förenklad modell för internhyressättning för kommunens fastigheter som hyrs ut internt till andra förvaltningar.

Ny pannanläggning vid VME:s värmeanläggning

Huvudprojektledare för VME:s nya pannanläggning i Arboga, med slutlig driftsättning, som beräknas till Q4, år 2024.

Klimatsmart kollektivtrafik, Trafikförvaltningen

Att bygga ut kollektivtrafik så att man kan åka på tvären inom regionen är klimatsmart och där vill Sigholm vara med och hjälpa till. Med rollen som miljöhandläggare deltar vi i programmet för utbyggnad av Tvärbanan, Kistagrenen, inom Region Stockholm.

Projektledning för bioCCS-anläggning, Söderenergi

Söderenergi arbetar sedan 2020 med att bygga en bioCCS-anläggning på Igelstaverket i Södertälje. Sigholm leder projektet hos Söderenergi i rollen som huvudprojektledare och deltar även som delprojektledare inom miljötillstånd samt hamn- och mellanlager, med ansvar att driva sitt delprojektet framåt.

Nästa generations systemoptimering på Stockholm Exergi

Målbilden är en optimering som inte enbart utgår från värme-, el- och kylaproduktion utan knyter ihop det med andra delar av energisystemet, exempelvis stödtjänster, effektutjämning, bio-CCS och bränsleplanering. Vi samlar större delen av Stockholms energisystem i en och samma plattform på ett sätt som ingen har gjort tidigare.

Avbrottshantering för ökad elsäkerhet

När driftstörningar uppstår är standardiserade arbetssätt avgörande för en säker arbetsplats. På uppdrag av Bodens Energi nät, är vi med och uppdaterar deras avbrottshanteringprocesser.

Projektchef och projekteringsledare, Bostads AB Mimer

På Öster Mälarstrand i Västerås finns en plan på att bygga 1 500 lägenheter där Bostads AB Mimer ska bygga 300 st i egen regi samt ett parkeringsgarage i två plan för ca 400 bilar.

Projektledare för bioeldad ångpanna, Göteborg Energi

Göteborg Energi planerar att uppföra en ny bioeldad ångpanna, ca 177 MWt, i anslutning till befintligt Rya kraftvärmeverk, lokaliserat i Energihamnen i Göteborgs inlopp. Investeringen är ett led i den gröna omställningen där fossilbaserad produktion ersätts av förnybar.

Revisionsledare, E.ON

På uppdag av E.ON Energiinfrastruktur innehar vi rollen som revisionsledare på E.ON kraftvärmeverk vid Högbytorp. Uppdraget omfattar hela revisioncykeln; planering, genomförande och efterarbete.

Projektledare lokalprojekt och hyresgästanpassning, Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts verksamhet växer kraftigt och de har under en tid haft behov av mer verksamhetsanpassade lokaler. Sigholm har sedan februari 2022 haft förtroendet att stötta Svenska kraftnät i deras lokalförsörjning, lokalfrågor och arbetet med programmet.

Miljösanering och kulturbevarande av Sala Silvergruva och Pråmån

Under 2019 startade Sala kommun förberedelserna för att minska föroreningar i området kring Sala Silvergruva och Pråmån. Föroreningarna kommer från den historiska gruvbrytningen. Sigholm bistår sedan 2020 med huvudprojektledare, delprojektledare och arbetsledare.

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy