Niclas Sigholm

VD Sigholm Tech
+46(0)70 290 60 09
niclas.sigholm@sigholm.se

Isabell Stoor

VD Sigholm Projekt
+46(0)70 290 61 25
isabell.stoor@sigholm.se

Aurora Morales

Kontors- och eventansvarig Sigholm Tech
+46(0)72 528 46 27
aurora.morales@sigholm.se

Besöksadress

Västerås

B26, Port-anders gata 9, 722 12 Västerås
info@sigholm.se | 021-12 03 10

Stockholm

Wallingatan 5, 111 60 Stockholm
info@sigholm.se | 021-12 03 10

Göteborg

A Working Lab vid Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 5, 412 58 Göteborg
info@sigholm.se | 021-12 03 10