Projekt- och byggledare för Fredriksbergs förskola, Hemsö

I samarbete med Hemsö har vi som projekt- och byggledare haft äran att vara en del av skapandet av Fredriksbergs förskola  – ett nyskapande barnparadis i Västerås

Byggnaden har två plan och sex avdelningar och är inte bara en plats för lärande utan också ett konstverk i sig, där form och funktion går hand i hand för att skapa en optimal miljö för barn och personal. Utformningen av förskolan har noggrant planerats för att möjliggöra en pedagogisk verksamhet som både är rolig och givande. Varje detalj, från färgval till möblering, har skapats med barnens behov i fokus.

Video producerad av Watermark Media Lab

Planeringsskedet

I ett framgångsrikt projekt är planeringsskedet avgörande för att säkerställa att alla aspekter av projektet är väl samordnade, kvalitetssäkrade och ekonomiskt hållbara. Detta gäller inte minst inom bygg- och fastighetssektorn, där komplexiteten i projekten kräver noggrannhet i varje steg. 

Administrativ samordning och digital lagring

Ett centralt element i projektledningens arbete har varit den administrativa samordningen av projekterande konsulter. Detta har inkluderat effektiv samordning av digital lagring via en projektdatabas, i enlighet med Hemsös specifika CAD-krav. Genom att etablera en centraliserad och tillgänglig digital lagringslösning har projektteamet kunnat säkerställa att alla inblandade parter har tillgång till aktuell och korrekt information, vilket är avgörande för projektets framgång.

Projektledaren har även ansvarat för samordningen av handlingsframtagande, inklusive agerande som föredragande vid projekteringsmöten, bokning av möten, samordning av mellanliggande möten och protokollföring. Denna omfattande samordningsinsats har säkerställt att alla aspekter av projektet håller sig inom tidsramarna och att kommunikationen mellan de olika intressenterna är tydlig och effektiv.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkringen har varit en annan viktig komponent, med särskilt fokus på att uppfylla ställda krav för miljöbyggnad på nivå silver. Dessutom har projektet anpassat sig efter Hemsös riktlinjer för hållbarhet, vilket speglar ett åtagande att inte bara uppfylla de nuvarande standarderna utan också bidra till en mer hållbar framtid.

Effektiv projektledning under genomförandeskedet

Genomförandeskedet i ett projekt är en kritisk fas där planering möter verklighet, och projektledarens förmåga att navigera genom utmaningar blir avgörande för projektets framgång. I det här fallet har projektledningen för projektet visat på effektivitet i hanteringen av entreprenadkontrakt, koordinering med olika parter, och säkerställande av projektets mål och kvalitetsstandarder.

Entreprenadkontrakt och hyresgästanpassningar

Ett fundamentalt ansvar för projektledaren har varit att tillse att de upprättade entreprenadkontraktshandlingarna följs. Detta innebär en noggrann uppföljning och kontroll av att alla avtalade villkor och specifikationer implementeras korrekt. Projektledaren har också tagit ett aktivt ansvar för att säkerställa att beställarens åtaganden uppfylls och utförs på ett tillfredsställande sätt.

Projektledningens medverkan vid totalentreprenörens projektering och granskning av handlingar har varit en nyckelkomponent i att upprätthålla projektets kvalitetsstandarder. Genom att leda och protokollföra byggmöten samt medverka vid ekonomimöten, har projektledaren säkerställt en kontinuerlig dialog och effektiv kommunikation mellan alla inblandade parter.

Projektledaren har även hanterat ÄTA (Ändrings- och TilläggsArbeten), vilket kräver en djup förståelse för projektets ekonomi och kontrakt. Projektledaren har även lett och koordinerat möten med hyresgäster för att diskutera och anpassa hyresgästspecifika önskemål med den totala entreprenaden, vilket kräver en balansgång mellan flexibilitet och projektets övergripande tidsplan och budget.

Riskhantering och ekonomisk översikt

Projektledarens roll har även innefattat byggledning, med specifikt fokus på att bistå entreprenören med löpande byggnadsfrågor och produktionskontroller.

Genom ett engagerat och proaktivt förhållningssätt har projektledningen för detta byggprojekt framgångsrikt navigerat genom de utmaningar som uppkommit under genomförandeskedet. Genom att kombinera starka ledarskapsfärdigheter med teknisk kompetens och ekonomisk insikt har projektledaren inte bara säkerställt att projektets mål uppnåtts utan också att det har genomförts på ett kostnadseffektivt och kvalitetsmässigt hållbart sätt. Denna artikel belyser vikten av en välstrukturerad projektledningsstrategi och de bästa praxis som kan tillämpas för att säkerställa framgång i byggprojektens genomförandefas.

  • #projektledning
  • #kvalitetssäkring
  • #hyresgästanpassningar
  • #riskhantering
  • #IPMA

Artikeln publicerades 08/03 - 2024

Inte bara en byggnad utan ett koncept för välbefinnande och lärande

Fredriksbergs förskola är inte bara en byggnad, utan ett koncept som främjar barnens välbefinnande och lärande. Den är en plats där arkitekturen, naturen och pedagogiken sammanflätas för att skapa en harmonisk miljö. Vi är stolta över att ha varit en del av detta projekt och ser fram emot att se hur förskolan kommer att forma och inspirera generationer av barn i framtiden.


Utemiljö i skogens tecken

Utemiljön är förskolans kronjuvel, med tematisk inriktning på skogen. Den är uppdelad i tre zoner, var och en utformad för att främja olika kvaliteter och funktioner som höjer lekkvaliteten och skapar en känsla av trygghet. En "vildzon" där barnen möter naturens värld, en "naturzon" för rörelse och utmaning och en "tryggzon" fokuserad för de minsta.

https://www.hemso.se/projekt/forskola-kornknarren/

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Projektledning av nytt badhus, Västerås stad

Sedan juni 2019 står det nya badhuset, Nya Lögarängsbadet på plats i VästeråsMed erfarenhet och förs

Läs artikel
Nya ackumulatorlösningar för att framtidssäkra höga spetsbelastningar

Projektet involverade utmaningar som krävde noggrann planering och kommunikation för att lösa logistiska och tekniska problem. Genom smidig ...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy