Tillbyggnad av lokaler som möjlighet för expansion på Mälarenergi

År 2018 påbörjades byggnationen av Block 7, Mälarenergis kraftvärmeverk som har möjliggjort en fossilfri uppvärmning från och med år 2020. För att en sådan här byggnation överhuvudtaget skulle vara möjlig krävdes en gedigen projektplan för att tillgodose alla behov och se till så att processerna följdes enligt plan.

Sigholm fick då i uppdrag att arbeta fram en behovsanalys, förstudierapport, projektplan och handlingar inför om- och tillbyggnad av lokaler som skulle stödja bygget av Block 7. Lokaler som behövde upprättas var kontor, omklädningsrum, verkstad, förråd samt utvändiga ytor. 

Kommunikation är grunden för ett framgångsrikt projekt 

Med gedigen erfarenhet inom samhällsprojekt och omfattande projekt är vi på Sigholm medvetna om hur viktigt det är med kommunikation. Det här är någonting som genomsyrar alla våra projekt och där vi ständigt fortbildar oss inom.

Projektledaren upprättade i detta fall en projektorganisation och ansvarade för samordning och kommunikation med beställare, verksamhet, skyddsombud och intressenter. Projektledaren ansvarade bland annat för:

 • Rapportering till styrgrupp
 • Definiering och planering av projektomfattning
 • Leda personalintervjuer, workshop och materialinventeringar
 • Framtagning av beslutsunderlag och resursplan
 • Upphandling, kontrakttecknande och ledning av projektörer
 • Upprättande och uppföljning av projektkalkyl och budget
 • Ansvar för framtagande av projekt-, miljö- och arbetsmiljöriskanalyser, med mera.

Effektiviserat arbetssätt som bidrog till minskade kostnader

Genom att nu ha en samlad verksamhet på plats kan projektet långsiktigt säkerställa att verksamheten har lokaler där arbete kan ske säkert, effektivt och miljöanpassat. Det här har bidragit till minskade transport- och logistikkostnader, möjlighet till förbättrad samverkan mellan lager och produktionsverksamhet samt möjligheten att uppnå Mälarenergis standard för verksamhetens marknadsförutsättningar och utveckling. Slutleveransen resultarade i en säkerställning av en fungerande layout vilket ledde till behovsanpassade lokaler för Elnät, S&E och AO-Värmeproduktion, att projektet löpte på enligt budget kopplat till inriktningsbeslut av Mälarenergi och Elnäts styrelse och en smidig och säker inflyttning enligt tidsplan.

 • #förstudie
 • #behovsutredning
 • #Förstudie
 • #omklädningsrum
 • #kontor
 • #lager
 • #LUF
 • #Förråd
 • #IPMA

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

Om Block 7

Block 7 började sin verksamhet år 2020 och använder träavfall från både hushåll och industrier som bränsle i förbränningsprocessen. Detta gör det möjligt för Mälarenergi att producera energi med hjälp av förnybara och återvunna resurser. Block 7 har en termisk effekt på 150 MW, där 50 MW används för elproduktion och 100 MW används för att generera värme.

Läs mer om Block 7

Kontakta oss för mer information
Isabell Stoor

Projektledare & Vd Sigholm Project

Du kanske också är intresserad av:


Förstudie inom ångleverans på Skövde Energi

En heltäckande förstudie genomfördes för att ersätta en fossil lösning med ett hållbart alternativ för Skövde Energis kunder. Med en gedigen...

Läs artikel
Projekt- och byggledare för Fredriksbergs förskola, Hemsö

I samarbete med Hemsö har vi som projekt- och byggledare haft äran att vara en del av skapandet av Fredriksbergs förskola – ett nyskapande ...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy