Energiberäkningar & prismodeller

För hållbara investeringar och konkurrenskraftig prissättning

Vi hjälper energibolag skapa hållbara investeringar och konkurrenskraftig prissättning. Vi stöttar energibolag hela vägen från bränsleinköp, genom anläggningen och till slutkundens faktura med utredningar och projektledning för att göra hållbara investeringar och skapa konkurrenskraftig prissättning. Det bästa för kunden, anläggningen och slutkunden.

Produktionsplanering

Stöttning och uppföljning av den dagliga, kortsiktiga och långsiktiga (produktionsplanen). Årsoptimering.

Prismodell

Utvärdering av befintlig prismodell, framtagande av ny modell samt stöttning vid implementering av ny prismodell.

Dataanalys

Genomlysning av produktionsdata för identifiering av förbättringsåtgärder i anläggningen för en bättre anläggnings och miljöprestanda. Hantera och kvalitetssäkra stora datamängder. Identifiera avvikelser i produktions- eller förbrukningsmönster.

Digitalisering

Utveckling av appar, automatiserad monitorering och rapportering.

Investeringsanalys & utredning

Framtagande av utredande underlag för ny- och reinvesteringar i (anläggningen). Värdering av ny teknologi.

Energiberäkningar

Kartläggning, analys och förbättringsförslag för ökat utbyte av anläggning och optimerad styrning.

Bränsleanalys & -planering

Stöttning vid planering och inköp av bränsle med hänsyn till lagringsmöjligheter och tillgång.

Drift- & underhållsstöd, projektledning

Operativ stöttning och ledning av drift- och underhållsrelaterade frågor såsom revisionsledning, anläggningsförbättringar, rondering (och den dagliga verksamheten).

Nätutredning

Genomlysning av data från fjärrvärmenätet för identifiering av svaga punkter, med visualisering för ökad förståelse.

Våra branscher

Vår målsättning är att sammankoppla olika sektorer och aktörer och dess erfarenheter som leder till lärdom för nästa projektfas. På detta sätt kan vi skapa stor skillnad mellan segment och branscher.

Energi & industri

I våra uppdrag hjälper vi våra kunder att driva projekt från strategi till projektöverlämning och förvaltning med klimat- och energiomställningen i fokus. Med en föränderlig marknad så gäller det att vara flexibel och driva projekt i nära samarbete med alla aktörer

Bygg & fastighet

Med morgondagens hållbara samhälle i fokus hjälper våra konsulter fastighetsbolag med projektutveckling och strategi för att deras fastigheter ska hålla för en lång tid framöver. Komplexa projekt med höga krav och många olika discipliner har gett oss god erfarenhet av att hantera nya regler och förhållningssätt.

Offentlig sektor & infrastruktur

Med gedigen erfarenhet av energisektorn och projekt med ambitiösa klimat- och energimål utvecklar vi olika typer av anläggningar, byggnader och samhällsfastigheter. Våra konsulter är med och leder utvecklingen av infrastruktur och förändringsprojekt för att möta framtidens krav på hållbara samhällen.

Intresserad av hur vi kan hjälpa din organisation?

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontaktuppgifter

Henrik Näsström

Affärsutvecklare

Katja Lindblom

Affärsutvecklare inom energiteknik

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy