Modernisering av generator för att möta tillgänglighetsmålen, Mälarenergi

En generator i behov av modernisering för att möta tillgänglighetsmålen 

Sedan 1963 har Generator 2 varit en integrerad del av Mälarenergis verksamhet. Med tiden hade dock dess original rotor- och statorlindningar försämrats betydligt. Nyligen har flera haverier inträffat och generatorns skick har inte uppnått de eftersträvade tillgänglighetsmålen på 90%. Därför syftade moderniseringsprojektet till att förbättra generatorns tillgänglighet fram till året 2020, minska underhållskostnader och öka säkerheten för personalen i Block 2. Utan denna nödvändiga modernisering riskerades betydande material- och personskador.

Projektet organiserades i tre huvuddelar:

  1. Omlindning av generatorer
  2. Turbinåtgärder och montagearbeten 
  3. Ny magnetisering

Projektledaren från Sigholm var ansvarig för att planera, strukturera, genomföra och utvärdera projektet.

Ett tekniskt projekt med många ansvarsområden

Moderniseringen av generatorn utgjorde ett omfattande tekniskt projekt där vi utnyttjade den interna expertisen från specialister inom relevanta områden. Genom detta samarbete kunde vi framgångsrikt säkerställa projektets utfall.

I detta projekt har vi tagit ett övergripande ansvar för samordningen och kommunikationen mellan de involverade verksamheterna och projektgruppen. Vi har genomfört en omfattande förstudie och därpå rekommenderat lämpliga tekniska lösningar. Vårt team har effektivt hanterat upphandlingen och kontrakteringen av kvalificerade projektörer och tekniska experter. Vi har ansvarat för den noggranna planeringen, ledningen, styrningen och samordningen av projekteringen, säkerställande att alla granskningar genomförts korrekt enligt uppdragsansvariges kravspecifikationer. Detta innefattade att garantera att entreprenören upprättade och efterlevde erforderliga kontroll-, kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöplaner. Vi skapade förfrågningsunderlag i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och skötte kontraktstecknandet tillsammans med den inköpsansvarige för de nödvändiga upphandlingarna. Dessutom var vi ansvariga för att upprätta och följa upp planer rörande leveransomfattning, tidsramar, budget, resurser, kvalitet och hälsa, säkerhet och miljö (HMS).

Vårt ansvar sträckte sig även till att underhålla kontinuerliga förbindelser med entreprenörer och leverantörer för att säkerställa ett smidig genomförande av moderniseringsprocessen. Vi tog hand om att kontraktera och säkerställa genomförandet av besiktningar, samt övervakade utbildningsprocesserna och det efterföljande överlämnandet till verksamheten. Vidare hanterade vi förhandlingarna med entreprenörerna för att säkerställa projektets framgång.

  • #projektledning
  • #generator
  • #tillgänglighet
  • #turbin
  • #modernisering

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

Kontakta oss för mer information
Isabell Stoor

Projektledare & Vd Sigholm Project

Du kanske också är intresserad av:


Miljösanering och kulturbevarande av Sala Silvergruva och Pråmån

Under 2019 startade Sala kommun förberedelserna för att minska föroreningar i området kring Sala Silvergruva och Pråmån. Föroreningarna komm...

Läs artikel
Projekt- och byggledare för Fredriksbergs förskola, Hemsö

I samarbete med Hemsö har vi som projekt- och byggledare haft äran att vara en del av skapandet av Fredriksbergs förskola – ett nyskapande ...

Läs artikel
Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organ...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy