Fastighetsprojekt med fokus på organisatorisk effektivisering, Mälarenergikoncernen

Centralisering av huvudkontoret - en samling av alla avdelningar under ett tak

Mälarenergi-koncernen, i samarbete med Sigholm, genomförde en omfattande utvärdering för att hitta en ny placering för sitt huvudkontor. Målet var att samla alla avdelningar på en central plats för att främja samarbete och effektivitet. Denna behovsuppkomst berodde på att avdelningarna tidigare varit spridda över flera platser i Västerås, en direkt konsekvens av koncernens expansion och det ökade behovet av större kontors- och lagringsutrymmen.

För att realisera visionen om en enhetlig arbetsyta, identifierades behovet av en omfattande fastighet som kunde samla stora delar av koncernen. En specifik fastighet identifierades som uppfyllde dessa kriterier. Dock fanns det konkurrerande intressen från andra företag för samma fastighet, vilket nödvändiggjorde ytterligare utredningar. Dessa undersökningar syftade till att bestämma vilka avdelningar som kunde integreras i den gemensamma fastigheten och vilka som krävde separata lokaler för att bedriva sin verksamhet i.

Projekten samlades i en gemensam projektportfölj 

Utifrån de initiala undersökningarna resulterade arbetet i en uppdelning i flera olika fastighetsprojekt för vidare utredning. För att effektivisera processen och säkerställa överskådlighet, sammanställdes dessa projekt i en projektportfölj. Sigholm utsågs till huvudprojektledare för denna portfölj och tog även på sig rollen som delprojektledare för specifika delprojekt inom ramen för helheten.

Som huvudprojektledare var Sigholm ansvarig för att utreda möjligheter för nybyggnation och ombyggnader av kontors-, verkstads-, garage-, och lagringsutrymmen, samt etablering av en ny driftcentral med högsta möjliga säkerhetsstandard. Denna roll innebar även att hantera och analysera lokaliseringsfrågor samt att framställa välunderbyggda beslutsunderlag för projektportföljens styrgrupp.

Ytterligare ansvarsområden inkluderade att:

  • Styra, leda och koordinera delprojekten samt dess delprojektledare i enlighet med koncernledningens direktiv
  • Ansvara för och definiera projektens ekonomiska, tidsmässiga, kvalitetsmässiga, miljömässiga och arbetsmiljömässiga förutsättningar
  • Genomföra regelbunden uppföljning och rapportering av projektens framsteg och status.
  • #projektledning
  • #mälarenergi
  • #fastighetsprojekt
  • #centralisering
  • #projektportfölj

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

Kontakta oss för mer information
Isabell Stoor

Projektledare & Vd Sigholm Project

Du kanske också är intresserad av:


Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organ...

Läs artikel
Modernisering av generator för att möta tillgänglighetsmålen, Mälarenergi

Sedan 1963 har Generator 2 varit en integrerad del av Mälarenergis verksamhet. Med tiden hade dock dess original rotor- och statorlindningar...

Läs artikel
Projekt- och byggledare för Fredriksbergs förskola, Hemsö

I samarbete med Hemsö har vi som projekt- och byggledare haft äran att vara en del av skapandet av Fredriksbergs förskola – ett nyskapande ...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy