Människa - Teknik - Affär

Människan står i centrum i våra produkters utveckling

Vi strävar efter att främja samverkan mellan människa, teknik och affär inom samhälls- och energiomställningen och här har människan en central roll i produktutvecklingen.

Genom att utgå från människan och dess behov formar vi en designprocess med relevant teknik som skapar den bästa lösningen för ändamålet. Med teknikens hjälp skapas en förmåga att fatta trygga beslut i komplexa situationer. För en effektiv symbios krävs också förståelse för affärsaspekterna i varje led. Det kallar vi: Samspelet mellan människa, teknik och affär.

Människa

I vår verksamhet är människans behov och utveckling central. Genom att koppla samman individuella intressen och personliga behov möjliggörs en smidig överföring av denna dynamik. Välmående korrelerar med produktivitet vilket resulterar i välbefinnande. Vi värdesätter mänskliga interaktioner och främjar synergin mellan kunder och partners.

Teknik

Genom att integrera ny teknik och forskning, främjar vi samarbete och decentraliserade beslut. Tekniken möjliggör utveckling av människors förmåga att fatta komplexa beslut längre ut i organisationen, för ökad trygghet och tillförlitlighet.

Affär

Genom god affärsförståelse i varje skede och beslutsmoment krävs en hållbar grund för att smidigt sammanföra människa och teknik i en fulländad symbios. Vår strategi innefattar anpassning av verktyg och åtgärder baserat på kundbehov, visioner och utmaningar, för att sedan kombinera detta med vår erfarenhet och kompetens. Även den mest briljanta tekniska lösningen behöver rätt affärsstrategi för att kunna realiseras. Målet är att uppnå en optimal lösning som gynnar kund och miljö.

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy