Uppdatering av internhyresmodell för enklare hantering, Lidingö Stad

På uppdrag av Lidingö Stad utvecklar Sigholm en förenklad modell för internhyressättning för kommunens fastigheter som hyrs ut internt till andra förvaltningar. Schablonerna i den nuvarande självkostnadsbaserade modellen har med åren blivit administrativt tunga att beräkna och därför eftersträvar kommunen en förenklad, hållbar och framtidssäkrad modellversion.

Uppdraget innebär att stödja förändrings- och utvecklingsarbete inom ekonomistyrningsområdet på Fastighetsförvaltningens ekonomienhet. Detta görs genom att bl.a. ta fram en förenklad modell, genomföra nya schablonberäkningar, kartlägga och dokumentera rutiner, processer och instruktioner för arbetet med internhyrorna, ta fram utbildningsmaterial samt se över automatiseringsmöjligheter kopplat till systemstöd.

  • #processkartläggning
  • #utbildning
  • #förändringsledning
  • #verksamhetsutveckling
  • #internhyresmodell

Artikeln publicerades 26/06 - 2024

Kontakta oss för mer information
Elin Steinberg

Projektledare & verksamhetsutvecklare

Du kanske också är intresserad av:


Kartläggning av samhällsbyggnadsprocess, Strängnäs kommun

Sigholm fick förtroendet att projektleda ett prioriterat förbättringsprojekt för Strängnäs kommun - kartläggning av samhällsbyggnadsprocesse...

Läs artikel
Ny strategisk inriktning till VME

Efter en sammankoppling av fjärrvärmenät blev det aktuellt för Köping och Arboga att gå samman i en gemensam organisation. Detta medförde at...

Läs artikel
Sammanslagning av Skövde Värmeverk och Skövde Elnät

Efter en sammanslagning av två bolag krävdes omstrukturering och utveckling av flera verktyg och tjänster. Tex så behövde hela ekonomisystem...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy