Upphandling av städentreprenad för komplex verksamhet

Stockholms Hamnar, ett bolag ägt av Stockholm stad, är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar. Bolaget äger anläggningar och fastigheter i anslutning till deras hamnverksamhet i Stockholm, Kapellskär, Nynäshamn och Stockholm Norvik. Bara i Frihamnen uppgår lokalytan som förvaltas till 127 000 kvm. Varje år anländer cirka 9 000 fartyg till Stockholms Hamnar med totalt 9 miljoner ton gods, vilket i snitt motsvarar 25 fartygsanlöp dagligen. Därutöver passerar över 30 000 passagerare  hamnarna varje dag.

Nytt avtal enligt Aff

Då avtalet gällande lokalvård var på väg att löpa ut önskade Stockholms Hamnar anlita en senior konsult med erfarenhet av upphandlingar baserat på Aff (Avtal för fastighetsförvaltning). Därutöver ställdes krav på erfarenhet av städupphandlingar enligt Aff/ABFF15 (inkl Kontrakt, Övergripande tjänstekrav och Tjänstebeskrivningar) samt av fastighetsdriftsentreprenader. Sigholm, som i tidigare uppdrag arbetat med Stockholms Hamnar, var införstådd med kundens målsättning med entreprenaden och tog fram en kravspecifikation som matchade behovet.  

En hållbar städentreprenad

Projektet landade i att en funktionsentreprenad, för avtalsområde städ baserat på Aff, var mest lämpat för att nå målbilden om en hållbar städentreprenad som upprätthåller trivsel och god arbetsmiljö för såväl brukare, hyresgäster och medarbetare. Då Stockholms Hamnar är ett offentligägt bolag omfattas bolaget av LoU (Lagen om offentlig upphandling).

Vikten av konsultstöd för kritisk verksamhet

Sigholm erbjöd löpande rådgivning och engagerat konsultstöd under hela upphandlingsskedet, från framtagning av dokumentation till utvärdering och implementering. För Stockholms Hamnar är de största utmaningarna kopplade till den speciella verksamheten - en kritisk verksamhet med krav på korta inställelsetider där kundupplevelse och nyckeltal är viktiga parametrar att uppfylla. Uppdraget innefattade även vägledning och stöd kopplat till tidigare upphandlad förvaltningsentreprenad och förbättringsåtgärder för avtalsuppföljning.

Foto: Stockholms Hamnar


  • #Aff
  • #hamnverksamhet
  • #städentreprenad
  • #upphandling

Artikeln publicerades 10/07 - 2023

Kontakta oss för mer information
Elin Steinberg

Projektledare & verksamhetsutvecklare

Du kanske också är intresserad av:


Upphandling av förvaltningsentreprenad för bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening i Västerhaninge valde Sigholm för att leda upphandlingen av en ny förvaltningsentreprenad. Genom en okonventionell m...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy