Marknader & energistrategi

Navigera genom den snabbt föränderliga energimarknadens komplexitet

Sigholm erbjuder omvärldsbevakning, riskrådgivning, analyser och långtidsprognoser av elpriset som underlag i era beslut. För att möta en marknad i förändring hjälper vi er även att se över er konkurrensförmåga och position på marknaden. Vi erbjuder föreläsningar, workshops och fallstudier som hjälper er i strategiska val.

Katalysator för samhällsutveckling

Sigholm stödjer regioner och kommuner i deras utvecklingsarbete inom det lokala energisystemet. Vi analyserar marknaden, lokala styrkor och utvecklar tillsammans planer för hur regionen/kommunen kan skapa en hållbar och konkurrenskraftig framtid.

Läs mer

Strategisk positionering i energisystemet

Vi stödjer energibolag, industri och konsumenter i förståelsen av energisystemet, prisutveckling, omvärldsbevakning. Med interaktiva arbetsmodeller utvecklar tillsammans behovsanalyser och utvecklingsspår för att stärka konkurrenskraften i en hållbar framtid.

Läs mer

Innovations- och affärsutveckling

Vi stödjer energibolag, industri och konsumenter i förståelsen av energisystemet, prisutveckling, omvärldsbevakning. Med interaktiva arbetsmodeller utvecklar tillsammans behovsanalyser och utvecklingsspår för att stärka konkurrenskraften i en hållbar framtid.

Läs mer

Analysflöde prenumerationstjänster

(marknadsanalys och omvärldsbevakning)

Datadriven omvärldsanalys i kombination med förståelse för viktiga samband på energimarknaden är grunden för att kunna fatta beslut i en allt mer snabbrörlig värld. Vi har därför på Sigholm valt att stödja våra kunder och andra intressenter med prognoser och analyser av energimarknaden.

Läs mer

Våra branscher

Vår målsättning är att sammankoppla olika sektorer och aktörer och dess erfarenheter som leder till lärdom för nästa projektfas. På detta sätt kan vi skapa stor skillnad mellan segment och branscher.

Energi & industri

I våra uppdrag hjälper vi våra kunder att driva projekt från strategi till projektöverlämning och förvaltning med klimat- och energiomställningen i fokus. Med en föränderlig marknad så gäller det att vara flexibel och driva projekt i nära samarbete med alla aktörer

Bygg & fastighet

Med morgondagens hållbara samhälle i fokus hjälper våra konsulter fastighetsbolag med projektutveckling och strategi för att deras fastigheter ska hålla för en lång tid framöver. Komplexa projekt med höga krav och många olika discipliner har gett oss god erfarenhet av att hantera nya regler och förhållningssätt.

Offentlig sektor & infrastruktur

Med gedigen erfarenhet av energisektorn och projekt med ambitiösa klimat- och energimål utvecklar vi olika typer av anläggningar, byggnader och samhällsfastigheter. Våra konsulter är med och leder utvecklingen av infrastruktur och förändringsprojekt för att möta framtidens krav på hållbara samhällen.

Intresserad av hur vi kan hjälpa din organisation?

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontaktuppgifter

Arne Bergvik

Energistrateg

Lukas Wärend Ewerlöf

Energistrateg

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del