Projektledning av en ny förbränningspanna på Mälarenergi Block 6

Mälarenergis Block 6 står för ca hälften av Västerås totala fjärrvärmeförbrukning och är en världsledande anläggning inom beredning och förbränning av avfall. För att Mälarenergi skulle ha möjlighet att fortsätta erbjuda fjärrvärme till ett bra pris, var Block 6 en viktig utveckling. Anläggningen är flexibel och kan hantera olika bränslen, vilket möjliggör anpassning till förändringar på bränslemarknaden, där den i bränsleberedningen producerar sitt eget bränsle, huvudsakligen bestående av hushållsavfall från Västmanland samt importerat avfall. 

Gestaltningen av Block 6 var av central betydelse i projektet, då anläggningen skulle synas tydligt både i närområdet som i stora delar av staden samt utgöra ett tillskott i stadens bebyggelsehorisont. Dess arkitektoniska utformning och höga industriella designkvalitet var noggrant genomtänkt för att passa in i stadens skyline. Detta strategiska synsätt bekräftar företagets åtagande för både effektiv energiproduktion och estetiskt tilltalande integration i stadsmiljön.

Byggprojektledare och disciplinledare för 600 personer

Förberedelserna och byggnationen av det nya blocket pågick mellan år 2010 och 2014 och som mest involverade bygget 600 personer. Som byggprojektledare ansvarade Sigholm för entreprenadernas planering och genomförande. Det stora projektet innehöll flera delprojekt där flertalet stora entreprenader uppfyllde målen om tid, kostnad och kvalitet. Genom att skapa ett välfungerande byggteam som effektivt kunde fördela ansvar mellan sig, kunde projektet nå sitt mål. Sigholm hade flera projektledare på plats, dels som byggprojektledare men också som disciplinledare för alla bygg- och markarbeten som skulle utföras. 

Som disciplinledare för bygg- och markarbeten krävdes en hel del förberedelse, där det bland annat behövde utredas vilken placering som var den mest lämpliga. Ett av de alternativ som övervägdes handlade om Mälarenergi skulle köpa eller arrendera marken, vilket skulle leda till en planförändring där fastighetsgränserna behövde flyttas. Efter att dessa beslut hade fattats, behövde beslut tas angående omläggning av ledningar, rivning av ACV, etableringsprojekt, förberedelse av kolgård, förberedelse av cisternplan, flytt av ballastinmatning samt ombyggnad av vägar och järnväg.

Projektet är ett exempel på bra samarbete och tydlig kommunikation med höga krav. I Sigholms fall är det ett bra bevis på att vi kunde möta kundens förtroende att agera ombud mot leverantörer. 

  • #förbränningspanna
  • #block6
  • #mälarenergi
  • #ACV
  • #design
  • #arkitektur

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

Om Block 6

Block 6 vid Kraftvärmeverket i Västerås togs i drift 2014 och är en världsunik anläggning genom att den producerar sitt eget bränsle (i Bränsleberedningen) samt att den inte är låst till bara ett bränsle. Huvudsakligt bränsle är avfall från regionens hushåll samt importerat hushållsavfall.

Läs mer om Block 6

Kontakta oss för mer information
Isabell Stoor

Projektledare & Vd Sigholm Project

Du kanske också är intresserad av:


Optimering av ventilationssystem på Mälarenergi

Mälarenergi behövde utvärdera en lösning för att minska luktproblemen i samband med sopförbränning. Sigholm kopplades in för att leda projek...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy