Byggprojekt & fastighetsutveckling

Våra projektledartjänster bygger på långsiktigt relationsbyggande

Relationer där vi representerar beställaren som en oberoende part och högra hand genom hela resan, från behovsanalys till överlämning av projekt och drift. I våra uppdrag vill vi etablera en relation där vi utmanar beställaren att utvecklas och driva projekt mer effektivt genom ständiga förbättringsarbeten. Vår projektmetodik präglas av ett holistiskt angreppssätt där vi värnar om alla intressenter oavsett om det är före projekttiden, under eller efter projektavslut. Vår målsättning är att bidra till ekologisk-, social-och ekonomisk hållbarhet. I en alltmer komplicerad omvärld betyder det att vi vill skapa en förståelse för projektets hela livscykel, med hänsyn till alla parters olika behov och specifika avvägningar byggda på multidisciplinära kunskaper.

Våra branscher

Vår målsättning är att sammankoppla olika sektorer och aktörer och dess erfarenheter som leder till lärdom för nästa projektfas. På detta sätt kan vi skapa stor skillnad mellan segment och branscher.

Energi & industri

I våra uppdrag hjälper vi våra kunder att driva projekt från strategi till projektöverlämning och förvaltning med klimat- och energiomställningen i fokus. Med en föränderlig marknad så gäller det att vara flexibel och driva projekt i nära samarbete med alla aktörer

Bygg & fastighet

Med morgondagens hållbara samhälle i fokus hjälper våra konsulter fastighetsbolag med projektutveckling och strategi för att deras fastigheter ska hålla för en lång tid framöver. Komplexa projekt med höga krav och många olika discipliner har gett oss god erfarenhet av att hantera nya regler och förhållningssätt.

Offentlig sektor & infrastruktur

Med gedigen erfarenhet av energisektorn och projekt med ambitiösa klimat- och energimål utvecklar vi olika typer av anläggningar, byggnader och samhällsfastigheter. Våra konsulter är med och leder utvecklingen av infrastruktur och förändringsprojekt för att möta framtidens krav på hållbara samhällen.

Pågående uppdrag

Projektchef och projekteringsledare, Bostads AB Mimer

På Öster Mälarstrand i Västerås finns en plan på att bygga 1 500 lägenheter där Bostads AB Mimer ska bygga 300 st i egen regi samt ett parkeringsgarage i två plan för ca 400 bilar....

Läs mer

Andra pågående uppdrag

Kartläggning av samhällsbyggnadsprocess, Strängnäs kommun

Sigholm driver ett projekt gällande kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen för Strängnäs kommun. Det är en komplex process som innefattar många olika kommunala avdelningar, kompetenser, funktioner och roller.

Läs mer

Intresserad av hur vi kan hjälpa din organisation?

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontaktuppgifter

Isabell Stoor

Projektledning

isabell.stoor@sigholm.se

+46 70-290 61 25

Joel Jorup

Energi & industri

joel.jorup@sigholm.se

+46 70-619 00 19

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del