Projektledare lokalprojekt och hyresgästanpassning, Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts verksamhet växer kraftigt och de har under en tid haft behov av mer verksamhetsanpassade lokaler för att möta den ökade efterfrågan. På Svenska kraftnät drivs ett lokalprogram för att på ett effektivt sätt driva lokalprojekt och för att svara upp mot de behov som finns. Sigholm har sedan februari 2022 haft förtroendet att stötta Svenska kraftnät i deras lokalförsörjning, lokalfrågor och arbetet med programmet.

Uppdraget omfattar projektledning av ett flertal lokalprojekt samt stöd i arbetet med och utvecklingen av lokalprogrammet. Lokalprojekten avser hyresgästanpassning och flytt av befintliga lokaler eller ny-, till- eller ombyggnad av befintlig lokal.

I stora drag inleds projekten med en förstudie i form av behovsanalys, behovsinhämtning, lokalsökning och hyresförhandling. Förstudien följs av ett genomförandeprojekt. Genomförandeprojekten omfattar att etablera den nya lokalen genom planering, intern projektering och hantering av inköp, leveranser samt installation av egna anpassningar. I vårt uppdrag ingår även representation av hyresgäst, framtagning och uppföljning av budget och tidplan samt nära dialog och samverkan med verksamheten. Arbetet i projekt och program bedrivs enligt projektmodellen PPS.

  • #hyresgästanpassning
  • #projektledning
  • #PPS
  • #lokalprojekt
  • #säkra lokaler

Artikeln publicerades 01/03 - 2023

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organ...

Läs artikel
Projekt- och byggledare för Fredriksbergs förskola, Hemsö

I samarbete med Hemsö har vi som projekt- och byggledare haft äran att vara en del av skapandet av Fredriksbergs förskola – ett nyskapande ...

Läs artikel
Modernisering av generator för att möta tillgänglighetsmålen, Mälarenergi

Sedan 1963 har Generator 2 varit en integrerad del av Mälarenergis verksamhet. Med tiden hade dock dess original rotor- och statorlindningar...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy