Våra förmågor - våra viktigaste styrkor

På Sigholm har vi identifierat flera förmågor som är centrala när det kommer till att skapa värde för oss själva, våra kunder och vår omvärld. 

Vi guidar våra kunder från ett ofta odefinierat nuläge mot en konkretiserad målbild, varför följande förmågor är extra viktiga för oss. Förmågorna samverkar tätt med våra ledord och tillsammans skapar de en grund att utgå ifrån

Reflektion 

Vi använder reflektion för att ständigt lära och utveckla oss själva och vår omvärld. Förmågan möjliggör för oss att kunna hantera och realisera värde ur varje situation som vi ställs inför, inte bara här och nu utan även i framtiden.

Kommunikation

En viktig del i att leda utveckling där bristande kommunikation ofta identifieras som en orsak till misslyckade förändringar. För oss är det grundläggande att alla Sigholmare är duktiga kommunikatörer för att engagera och samla fler goda krafter.

Aktivitetsplanering

Hos oss är intermelj förbjudna. Att ha system som kommunicerar är en grundförutsättning hos oss. Det bidrar till ett effektivt arbetsflöde och samverkan inom företaget. Vi kan fördela vår tid bättre och bli snabbare vilket leder till att inget riskerar att falla mellan stolarna.

Bildning

I ett led av ständigt lärande är bildning i bred bemärkelse viktigt för att skapa referensramar och ge nya perspektiv.

Problemlösning

Problemlösning är ett adelsmärke på Sigholm. Systematisk metodik kombineras med kreativitet och nytänkande för att identifiera gap och genomföra aktiviteter.

Teoretisk grund

Kunder kan lita på att våra processer och leveranser bygger på solid teori. Vi är väl inlästa på vetenskapligt beprövad kunskap inom våra respektive områden.

Att jobba på Sigholm

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del