Niclas gästar Konsultpodden och berättar om Sigholms organisation

Vår grundare och strategikonsult Niclas Sigholm deltog i Konsultpodden, en podcast av och med Cinode, där han berättade om vår platta organisationsstruktur, bredden i vår kompetens och vår nisch mot energibranschen. För att lyssna på avsnittet klicka här.

Vår platta organisation utan chefer sätter självledarskap i fokus

På Sigholm har vi en platt organisation utan chefer där självledarskap och delat ansvar är grundpelare. Att drivas av ansvarstagande och nyfikenhet blir därför viktigt för att trivas hos oss eftersom vi ofta befinner oss i situationer utan färdiga lösningar. För att hantera otydligheten och identifiera vägen till en lösning så arbetar vi i iterationer. Niclas beskriver det som:

"Decentralisering kommer med viss form av kaos. Vi ska få alla att bli problemlösare och lösa målkonflikter internt."

Genom decentraliseringen lär alla Sigholmare känna kunderna och marknaden, vilket bidrar till att vi lättare kan ta fram matchande erbjudanden och att vi skapar långsiktiga relationer. Det självstyrande arbetssättet kräver engagemang och en vilja att ständigt utvecklas, både individuellt och i team.

För att skapa de rätta förutsättningarna för en arbetsplats att trivas på och som ger möjlighet till ständig utveckling har varje medarbetare en Process excellence partner, PEP, att vända sig till för professionell utveckling. Kompetensutveckling sker även i grupp. Varje vecka avsätter vi nästan en halvdag till gruppreflektioner där vi fokuserar på både individuell och kollektiv prestation och att dela erfarenheter med varandra, något som accelererar vårt lärande och ger möjlighet att få feedback.


Sigholms utveckling inom energibranschen har gått från nischad expertis till en bredare kompetens

Niclas började sin resa i energibranschen med att arbeta operativt mot de mer traditionella planerbara kraftslagen som vattenkraft, kärnkraft och elnätsdistribution. Komplexiteten och behovet av expertkunskap för att förstå förutsättningarna och hur de här verksamheterna fungerar blev en naturlig avgränsning för Sigholms uppdrag till en början. På grund av komplexiteten i energibranschen och de utmaningar som finns har det funnits ett värde i att våga nischa sig. I nuläget verkar Sigholm fortfarande inom energibranschen men med en större bredd av olika typer av uppdrag. Vi erbjuder exempelvis långtidsprognoser för vart energibranschen/marknaden är på väg, optimering av fjärrvärmeproduktion, bygg- och projektledning för fysiska anläggningar, vi genomför förstudier samt erbjuder kompetens inom förändringsledning, tillståndsfrågor och fastighetsutveckling.


Bredden av kompetens på Sigholm är en styrka för att bygga ett bra "know-how"

Bredden av kompetens utgör en av våra största styrkor. I en bransch där behovet av spetskompetens är stor har vi som konsulter möjligheten att röra oss mellan olika företag och genom det bidra med kunskap och skapa en effektiv resursallokering. Möjligheten att bidra med expertkunskap där den behövs och när den behövs är något vi som konsultbolag har en viktig roll i för att kunna vara en del av att bidra med lösningar till våra kunders utmaningar.

På Sigholm erbjuder vi "know-how" som vår kärnprodukt. Niclas belyser att:

"Att bygga ett bra 'know-how' handlar om att bygga bra människor." 

Bra människor bygger i grund och botten på goda värderingar och en bildad kunskapsbas. Därför är vi noggranna med att inte inte anställa fler än vad vi hinner överföra våra värderingar till på vår tillväxtresa. Vi fokuserar framför allt på att rekrytera personer som vi tror kan växa med oss och att ha en gedigen onboarding-period där vi kollektivt tar ansvar för att integrera nyanställda i vår organisation.

Niclas berättar också om hur våra ledord och förmågor bidrar till att skapa förutsättningar för att växa tillsammans och utveckla vår samlade kompetens. Vi lägger stor vikt vid hur vi kommunicerar med varandra, hur vi ger och tar emot feedback, samt hur vi delar information effektivt och med omtanke. Genom att ta till oss kunskap och dela den med varandra, bygger vi en starkare organisation som kan möta framtidens utmaningar tillsammans.


Konsultpodden drivs av Mattias Loxi, medgrundare av Cinode, Håkan Mildh Svensson, grundare av Berotec och Helena Torhage, marknadsansvarig Berotec. Tillsammans med gäster diskuterar de pågående trender i konsultbranschen, utmaningar, möjligheter, entreprenörsskap, förvärv, försäljning och mycket mer.

Till Konsultpodden

Att jobba på Sigholm

Träffa oss som jobbar på Sigholm

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Se medarbetare

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy