Examensarbete om potentialen för ny teknik och optimering av kraftvärmeverk

Under våren har Sara Avonds gjort sitt exjobb hos oss i samarbete med Söderenergi!

Sara, som har läst civilingenjörsprogrammet inom Energisystem på Mälardalens Universitet i Västerås, har under våren i sitt examensarbete undersökt potentialen för Söderenergis energisystem genom optimering och integration av ny teknik.


Vi har ställt några frågor till Sara kring hennes exjobb.

Vad har du gjort på Sigholm?
Tillsammans med Sigholm har jag genomfört mitt examensarbete i samarbete med Söderenergi AB. Jag började arbeta med Söderenergi AB för att utveckla en bra idébeskrivning, vilket öppnade upp möjligheten att samarbeta med Sigholm och vad det innebar. I mitt examensarbete har jag undersökt potentialen för Söderenergis energisystem (produktionspark) genom optimering och integration av ny teknik. Jag har studerat olika scenarier för att se hur dessa tekniker kan öka systemets lönsamhet, flexibilitet och hållbarhet inför framtida utmaningar, som ökad integration av förnybara energikällor i elmarknaden. De tekniker jag har analyserat inkluderar en enskild integration av en ackumulatortank, en enskild integration av en CCS-anläggning, en kombinerad integration av ackumulatortank och CCS-anläggning, samt en enskild integration av en värmepump. Jag valde att genomföra detta arbete hos Sigholm eftersom det verkade mycket intressant, och eftersom jag under mina studier alltid har funnit optimering spännande.

Vad har du kommit fram till?
Sammanfattningsvis visade sig ändå värmepumpen vara den mest lönsamma och flexibla teknologin för kraftvärmeverk. Värmepumpens pålitliga prestanda vid varierande elpriser understryker dess tillförlitlighet. Även om ackumulatortanken är något mindre pålitlig än värmepumpen, speciellt vid lägre elprisnivåer, erbjuder den ändå betydande förbättringar i lönsamhet och flexibilitet i kombination med CCS-teknologi. Skillnaderna i lönsamhet mellan olika storlekar på ackumulatortankar var marginella, men större tankar kan ge fördelar i form av ökad tillförlitlighet vid värmebehov. CCS-teknologin var minst lönsam och mest beroende av specifika marknadsförhållanden, men visade förbättrad prestanda när den kombinerades med en ackumulatortank. Kombinationen av ackumulatortank och CCS-teknologi visade sig ge liknande resultat som att integrera en värmepump i systemet, både vad gäller säkerhet och lönsamhet.

De huvudsakliga skillnaderna framkom i nyttan över en ettårsperiod, där värmepumpen och ackumulatortanken var för sig visade de bästa resultaten. Slutsatserna är att värmepumpar är ett bra alternativ om man vill ha en kortsiktig lösning och snabbt återbetala investeringen. För en mer långsiktig strategi kan kombinationen av CCS-teknologi och ackumulatortank vara ett bra val, eftersom det bidrar till att effektivisera alla aspekter av en kraftvärmeanläggning. Värmepumpar kan också implementeras som en oberoende energikälla för att göra en kraftvärmeanläggning helt fossilfri. Resultaten indikerar att en strategisk kombination av dessa teknologier kan optimera både lönsamhet och flexibilitet i kraftvärmeverk.

Vad händer nu?
Nu tar jag äntligen examen som civilingenjör inom energisystem där jag dessutom redan fått en anställning som Energisystemsingenjör här på Sigholm, vilket känns fantastiskt kul! Jag tycker att examensarbetet har varit kul och intressant, och det ska bli kul att fortsätta på liknande spår där jag kommer arbeta med modellering och optimering framöver. Tack Sigholm för att ni gett mig denna möjlighet!

Att jobba på Sigholm

Träffa oss som jobbar på Sigholm

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Se medarbetare

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy