Ex-jobbare analyserar framtidens fjärrvärmesystem

Under våren har vi haft glädjen att ha två ex-jobbare hos oss!

Samuel Bergander och Filip Hellander, som läser en master inom hållbara energisystem på Chalmers Tekniska Högskola, har under våren undersökt fjärrvärmesystemets prestation utifrån olika faktorer och tekniker. 

Vi har ställt några frågor till Samuel och Filip kring deras exjobb.

Vad har ni gjort på Sigholm?

Ett examensarbete ihop med Chalmers och Sigholm där vi har gjort en jämförande analys av värmepumpar och bio-baserade kraftvärmeverk för att undersöka vilken av dessa tekniker som är mest kostnadseffektiv i svenska fjärrvärmesystemet, idag och i framtiden. Arbetet har innehållit en hel del energimodellering där vi optimerat ett kraftvärmeverk och skapat årliga simuleringar av dess produktion. I anläggningen har vi testat hur värmepumpar kontra biomassa CHP presterat utifrån olika faktorer, så som priset på biomassa, elskatten, samt en mer detaljerad approach av värmepumparnas effektivitet (COP). 

Vad har ni kommit fram till? 

Våra slutsatser från arbetet är att värmeproduktion på elektricitet, så som värmepumpar, presterade väldigt bra i våra energimodeller. Speciellt i ett framtida scenario när den svenska energimixen kommer innehålla mer varierande förnybar produktion av el. Vi såg också att en minskad skatt på el för värmeproduktion ytterligare gynnar värmepumparna. Vi kunde också dra slutsatsen att energimodellering av värmepumpars COP kan underskattas idag och bör ges mer uppmärksamhet i framtiden, speciellt om P2H-tekniker ökar i det svenska fjärrvärmesystemet. 

Vad händer nu?

Nu tar vi examen som civilingenjörer och är redo att ta steget ut i arbetslivet. Vi båda vill fortsätta arbeta med energisystem och för en grönare och mer hållbar framtid. 
Att jobba på Sigholm

Träffa oss som jobbar på Sigholm

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Se medarbetare

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy