Ett decentraliserat arbetssätt för delaktighet och transparens

Vi bad Emmy, managementkonsult hos oss, beskriva hur hon ser på vårt decentraliserade arbetssätt på Sigholm.

En platt organisation - en sk. teal organization

En utav de saker som jag anser gör Sigholm unikt är dess hierarkilösa organisationsstruktur när det kommer till interna roller och ansvar. Jag upplever att många organisationer ofta slänger sig med att de är platta i sin struktur men på Sigholm har vi hittat ett sätt som jag anser realiserat i praktiken och som dessutom berikar företaget. Ett sätt som vi dessutom utvecklar och förbättrar allt eftersom vi växer och behoven förändras. 

Operativs anasvar för ökat engagemang

Hos oss på Sigholm delar vi upp allt internt arbete i operativa ansvar. Det kan vara stora ansvar så som ett personalansvar eller att driva Sigholms strategiska arbete. Det kan också vara mindre ansvar som att ha helhetsansvaret över ett system. Ingen berättar för någon annan vart den ska vara operativt aktiv. Vi tror att goda resultat kommer från engagerade medarbetare. Därför är det upp till var och en att välja vilka områden man vill vara aktiv inom, baserat på vad man själv tycker är roligt, känner att man kan bidra mest inom eller vill utvecklas inom. Som nyanställd är det därför inga konstigheter att direkt hoppa in i strategigruppen och engagera sig, eller att starta ett nytt engagemang internt som man tror kan utveckla företaget. 

Från student till hållbarhetsansvarig på Sigholm

Jag brinner för hållbarhet och såg snabbt att det var ett område jag kunde bidra med till Sigholm. Det krävdes inte många steg innan jag drev det arbetet framåt med en enormt stor ansvarsfrihet dessutom. Fantastiskt va? Inga beslut behöver gå igenom en trög hierarkisk struktur i organisationen utan vi litar på att alla agerar utifrån företagets bästa inom sitt operativa ansvar. 

Decentraliserade beslut för ökad delaktighet

Mandatet att fatta beslut kommer därmed också med en förväntan. Att vända sig till delar eller hela företaget för att be om input, råd och feedback är en viktig del i den processen. Det är nödvändigt för att vi ska kunna fatta även större beslut på ett decentraliserat sätt som dessutom skapar delaktighet och transparens i beslutsfattandet. Jag tycker att detta är ett fantastiskt sätt att inspirera medarbetare inom en organisation.

Det häftigaste är att det fungerar så bra i praktiken. Jag tror att om man trivs på sin arbetsplats vill man vara med och förbättra och utveckla den. Med den diversifierade gruppen människor vi är, lyckas vi fånga in de interna behov verksamheten har, vilket framförallt är baserat på individers intressen och engagemang. Vi lägger vår tid på rätt saker och får helt enkelt väldigt mycket gjort som grupp.Jag anser att detta är ett av Sigholm största framgångskoncept!

Att jobba på Sigholm

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del