Niclas gästar Konsultpodden och berättar om Sigholms organisation

Vår grundare och strategikonsult Niclas Sigholm deltog i Konsultpodden, en podcast av och med Cinode, där han berättade om vår platta organisationsstruktur, bredden i vår kompetens och vår nisch mot energibranschen. För att lyssna på avsnittet klicka här.

Vår platta organisation utan chefer sätter självledarskap i fokus

På Sigholm har vi en platt organisation utan chefer där självledarskap och delat ansvar är grundpelare. Att drivas av ansvarstagande och nyfikenhet blir därför viktigt för att trivas hos oss eftersom vi ofta befinner oss i situationer utan färdiga lösningar. För att hantera otydligheten och identifiera vägen till en lösning så arbetar vi i iterationer. Niclas beskriver det som:

"Decentralisering kommer med viss form av kaos. Vi ska få alla att bli problemlösare och lösa målkonflikter internt."

Genom decentraliseringen lär alla Sigholmare känna kunderna och marknaden, vilket bidrar till att vi lättare kan ta fram matchande erbjudanden och att vi skapar långsiktiga relationer. Det självstyrande arbetssättet kräver engagemang och en vilja att ständigt utvecklas, både individuellt och i team.

För att skapa de rätta förutsättningarna för en arbetsplats att trivas på och som ger möjlighet till ständig utveckling har varje medarbetare en Process excellence partner, PEP, att vända sig till för professionell utveckling. Kompetensutveckling sker även i grupp. Varje vecka avsätter vi nästan en halvdag till gruppreflektioner där vi fokuserar på både individuell och kollektiv prestation och att dela erfarenheter med varandra, något som accelererar vårt lärande och ger möjlighet att få feedback.


Sigholms utveckling inom energibranschen har gått från nischad expertis till en bredare kompetens

Niclas började sin resa i energibranschen med att arbeta operativt mot de mer traditionella planerbara kraftslagen som vattenkraft, kärnkraft och elnätsdistribution. Komplexiteten och behovet av expertkunskap för att förstå förutsättningarna och hur de här verksamheterna fungerar blev en naturlig avgränsning för Sigholms uppdrag till en början. På grund av komplexiteten i energibranschen och de utmaningar som finns har det funnits ett värde i att våga nischa sig. I nuläget verkar Sigholm fortfarande inom energibranschen men med en större bredd av olika typer av uppdrag. Vi erbjuder exempelvis långtidsprognoser för vart energibranschen/marknaden är på väg, optimering av fjärrvärmeproduktion, bygg- och projektledning för fysiska anläggningar, vi genomför förstudier samt erbjuder kompetens inom förändringsledning, tillståndsfrågor och fastighetsutveckling.


Bredden av kompetens på Sigholm är en styrka för att bygga ett bra "know-how"

Bredden av kompetens utgör en av våra största styrkor. I en bransch där behovet av spetskompetens är stor har vi som konsulter möjligheten att röra oss mellan olika företag och genom det bidra med kunskap och skapa en effektiv resursallokering. Möjligheten att bidra med expertkunskap där den behövs och när den behövs är något vi som konsultbolag har en viktig roll i för att kunna vara en del av att bidra med lösningar till våra kunders utmaningar.

På Sigholm erbjuder vi "know-how" som vår kärnprodukt. Niclas belyser att:

"Att bygga ett bra 'know-how' handlar om att bygga bra människor." 

Bra människor bygger i grund och botten på goda värderingar och en bildad kunskapsbas. Därför är vi noggranna med att inte inte anställa fler än vad vi hinner överföra våra värderingar till på vår tillväxtresa. Vi fokuserar framför allt på att rekrytera personer som vi tror kan växa med oss och att ha en gedigen onboarding-period där vi kollektivt tar ansvar för att integrera nyanställda i vår organisation.

Niclas berättar också om hur våra ledord och förmågor bidrar till att skapa förutsättningar för att växa tillsammans och utveckla vår samlade kompetens. Vi lägger stor vikt vid hur vi kommunicerar med varandra, hur vi ger och tar emot feedback, samt hur vi delar information effektivt och med omtanke. Genom att ta till oss kunskap och dela den med varandra, bygger vi en starkare organisation som kan möta framtidens utmaningar tillsammans.


Konsultpodden drivs av Mattias Loxi, medgrundare av Cinode, Håkan Mildh Svensson, grundare av Berotec och Helena Torhage, marknadsansvarig Berotec. Tillsammans med gäster diskuterar de pågående trender i konsultbranschen, utmaningar, möjligheter, entreprenörsskap, förvärv, försäljning och mycket mer.

Till Konsultpodden

Working at Sigholm

Meet Us Working at Sigholm

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

See staff members

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy