Ex-jobbare analyserar framtidens fjärrvärmesystem

Under våren har vi haft glädjen att ha två ex-jobbare hos oss!

Samuel Bergander och Filip Hellander, som läser en master inom hållbara energisystem på Chalmers Tekniska Högskola, har under våren undersökt fjärrvärmesystemets prestation utifrån olika faktorer och tekniker. 

Vi har ställt några frågor till Samuel och Filip kring deras exjobb.

Vad har ni gjort på Sigholm?

Ett examensarbete ihop med Chalmers och Sigholm där vi har gjort en jämförande analys av värmepumpar och bio-baserade kraftvärmeverk för att undersöka vilken av dessa tekniker som är mest kostnadseffektiv i svenska fjärrvärmesystemet, idag och i framtiden. Arbetet har innehållit en hel del energimodellering där vi optimerat ett kraftvärmeverk och skapat årliga simuleringar av dess produktion. I anläggningen har vi testat hur värmepumpar kontra biomassa CHP presterat utifrån olika faktorer, så som priset på biomassa, elskatten, samt en mer detaljerad approach av värmepumparnas effektivitet (COP). 

Vad har ni kommit fram till? 

Våra slutsatser från arbetet är att värmeproduktion på elektricitet, så som värmepumpar, presterade väldigt bra i våra energimodeller. Speciellt i ett framtida scenario när den svenska energimixen kommer innehålla mer varierande förnybar produktion av el. Vi såg också att en minskad skatt på el för värmeproduktion ytterligare gynnar värmepumparna. Vi kunde också dra slutsatsen att energimodellering av värmepumpars COP kan underskattas idag och bör ges mer uppmärksamhet i framtiden, speciellt om P2H-tekniker ökar i det svenska fjärrvärmesystemet. 

Vad händer nu?

Nu tar vi examen som civilingenjörer och är redo att ta steget ut i arbetslivet. Vi båda vill fortsätta arbeta med energisystem och för en grönare och mer hållbar framtid. 
Working at Sigholm

Meet Us Working at Sigholm

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

See staff members

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy