Energistrategipodden - Sveriges ledande podcast inom energi

I Energistrategipodden för vi samtal med experter och ledande röster inom energibranschen för att utforska och analysera strategier och utmaningar.


Lyssna även där poddar finns.

Senaste avsnitt

#220 - Kajsa Hedberg, C4 Energi

#219 - Daniel Norstedt, Energimarknadsinspektionen

#218 - Ulf Hellström, ABB Motion

#217 - Maria Malmkvist, Energigas Sverige

#216 - Maria Sunér, Svemin

#215 - Daniel Badman, Svensk Vindenergi om konferensen Vind 2023

#214 - ESP fokuserar på EFTERFRÅGEFLEXIBILITET med Yvonne Ruwaida, Vattenfall eldistribution

#213 - Martin Vallstrand, Vattenfalls färdplan, del 2 av 2

#212 - Martin Vallstrand, Vattenfalls färdplan, del 1 av 2

#211 - Annika Viklund, Vattenfall Eldistribution

#210 - Hans Kreisel, Nordion Energi - Del 2 av 2

#209 - Hans Kreisel, Nordion Energi - Del 1 av 2

#208 - Tomas Hirsch, SSAB

#207 - ESP fokuserar på KRAFT 2023 med Lotta Medelius Bredhe, SvK

#206 - Tobias Hansson, Hitachi Energy

Avsnitt

#220 - Kajsa Hedberg, C4 Energi

Släpptes kl: 09:00 - 30/11/2023
EnergiStrategiPodden · #220 - Kajsa Hedberg, C4 Energi
I detta avsnitt

De kommunala "multi utility"-bolagen har många utmaningar inför kommande omställning. Det är inte ovanligt att ägarna vill att bolagen ska "leda omställningen" av sitt lokala samhälle vilket leder till frågor om var avgränsningar ska ske. Kajsa Hedberg är vd på Kristianstads energibolag C4 Energi där hon samlar kraftvärme, elnät, fiber, energitjänster och annat. Precis som många bolag går fjärrvärmen igenom turbulenta tider på bränslemarknaden och elnätet står inför både utbyggnads- och effektutmaningar. Kajsa har en spännande bakgrund där hon jobbat både med stora energibolag och mindre startups. Hur tänker ett kommunalt bolag när riskerna ökar och nya affärer behövs? Hur skapar man en framgångsrik dialog med ägarna för rätt framtidsblick?

#219 - Daniel Norstedt, Energimarknadsinspektionen

Släpptes kl: 08:00 - 23/11/2023
EnergiStrategiPodden · #219 - Daniel Norstedt, Energimarknadsinspektionen
I detta avsnitt

För att Sveriges strategi för omställningen mot ett elektrifierat och fossilfritt samhälle behövs mycket mer elnät dras. Elen ska inte bara dras från norr till söder, öster till väster utan också in till samhällen och industrier. På alla spänningsnivåer har behovet av nybyggnationer på grund av ökande behov exploderat. Men för att få tillstånd att bygga och förvalta elledningar behövs en nätkoncession från Energimarknadsinpektionen (Ei). Tillståndstiderna för att bygga nya ledningar är alltså en central fråga för Sveriges elektrifiering och något som ständigt återkommer som en av de mest prioriterade frågorna från industrin. Daniel Norstedt är ansvarig avdelningschef för frågorna på Ei och har de senast 5 åren sett antalet ärenden skjuta i höjden. Hur ser han till att processen blir effektiv? Vilka centrala frågor behöver förbättras för att vi ska kunna bygga ut? Vill du läsa på finns allt materialet från utredningarna på poddens hemsida. Där finner du också processen för tilltsåndsprocessen som den ser ut idag. https://ei.se/download/18.43e19b9d18779705cf7b0b2/1682595042339/Kortare-ledtider-f%C3%B6r-eln%C3%A4tsutbyggnad-Ei-R2023-09.pdf https://ei.se/download/18.40e6d5df184b9175cb1cf7/1669710275329/Konsultrapport-Ledtider-f%C3%B6r-eln%C3%A4tsutbyggnad-internationella-erfarenheter-Widegren-Energy-AB%20.pdf https://ei.se/download/18.43e19b9d18779705cf77e8e/1682342170520/Konsultrapport-Nationella-utredningar-som-ber%C3%B6r-n%C3%A4tutvecklingsprocessen-Bilaga-3-till-rapporten-EiR2023-09.pdf

#218 - Ulf Hellström, ABB Motion

Släpptes kl: 08:00 - 16/11/2023
EnergiStrategiPodden · #218 - Ulf Hellström, ABB Motion
I detta avsnitt

Om det är sant, som Fossilfritt Sveriges utredning säger, att vi kan spara 14 TWh el fram till 2035 vore det en stor lättnad för ett allt mer stressat svenskt energisystem. Därför pratar vi idag om motorer som är den enskilt viktigaste komponenten och själv skulle kunna utgöra 5 TWh frigjord el. Vi pratar med Ulf Hellström, affärsområdeschef på ABB Motion.

#217 - Maria Malmkvist, Energigas Sverige

Släpptes kl: 08:00 - 09/11/2023
EnergiStrategiPodden · #217 - Maria Malmkvist, Energigas Sverige
I detta avsnitt

Avsnittet handlar om biogasen och hur viktig gasen är för omställningen, varför den är viktig, vad den används till, vad som krävs för att den ska växa och hur den ska hjälpa till i elektrifieringen. Den är central både för transportsektorn men används också som en viktig insatsvara för industrin. Vad mer är, vi kan producera den lokalt vilket gör att biogasen hamnar mitt i diskussionen om hur vi skapar försörjningstrygghet i osäkra tider. Samtidigt har marknaden drabbats av samma turbulens som präglar energimarknaden som helhet. Mycket mer produktion behövs samtidigt som olika former av skattestöd fortfarande är viktiga för att nå kostnadsparitet. Vad behövs för att vi ska kunna bygga en stor och kostnadseffektiv marknad för biogas i landet. Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige, ger sin syn på omständigheterna och behoven framåt.

#216 - Maria Sunér, Svemin

Släpptes kl: 08:00 - 02/11/2023
EnergiStrategiPodden · #216 - Maria Sunér, Svemin
I detta avsnitt

Gruvdrift går tillbaka över 1 000 år i Sverige och under en tid på 1600-talet stod Falu gruva för 2/3-delar av världens kopparproduktion. Sverige är fortfarande Europas ledande gruvnation och står för en betydande del av EU:s produktion av metaller och mineraler. För att klara målet om nettonollutsläpp globalt behövs sex gånger mer metaller och mineraler än idag. Samtidigt har Europa ett stort importberoende av mineraler som behövs för vindkraftverk, solpaneler och elbilar. Maria Sunér är vd på Svemin som är branschorganisationen för gruvor, mineral och metallproducenter i Sverige. Branschen är också den som är i störst behov av ny elektricitet för att kunna omvandla stålet till fossilfritt. Vilka förutsättningar behövs för att branschen ska kunna leverera mot kontinentens behov och vilka utmaningar medför det på lokala klimat- och mångfaldsfrågor?

#215 - Daniel Badman, Svensk Vindenergi om konferensen Vind 2023

Släpptes kl: 08:00 - 26/10/2023
EnergiStrategiPodden · #215 - Daniel Badman, Svensk Vindenergi om konferensen Vind 2023
I detta avsnitt

Programmet är en efterdiskussion till Vind23, Svensk Vindenergis årskonferens, med fler än 700 deltagare från alla delar av energibranschen. Här samlades Försvarsmakten, politiken, vindutvecklare, sjöfarten, generealdirektörer, industriföreträdare, utredaren John Hassler och flera internationella aktörer för att lyfta de viktigaste frågorna för att få investeringar till landet, skapa en mer hållbar vindkraftsindustri, bättre leverera systemtjänster till elnätet och sätta lupp på tillståndstider. VD:n Daniel Badman gör tillsammans med mig, en sammanställande reflektion av vilka frågor som är mest intressanta att notera just nu. För den centrala frågan är: kommer vi kunna bygga och fördela så mycket energi som industrin efterfrågar och hur löser vi i så fall det? Länkar till avsnittet: Start - Svensk Vindenergi Utredare John Hasslers förslag på hur klimatpolitiken bör utvecklas till följd av EU:s klimatpaket Fit for 55 - Regeringen.se Havsbaserad vindkraft skapar stora möjligheter för svenska företag - Business Sweden (business-sweden.com) Så kan försvarsmakt och vind­kraft samverka - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

#214 - ESP fokuserar på EFTERFRÅGEFLEXIBILITET med Yvonne Ruwaida, Vattenfall eldistribution

Släpptes kl: 10:00 - 24/10/2023
EnergiStrategiPodden · #214 - ESP fokuserar på EFTERFRÅGEFLEXIBILITET med Yvonne Ruwaida, Vattenfall eldistribution
I detta avsnitt

Yvonne Ruwaida sitter i DSO Entitys expertgrupp i framtagningen av förslaget kring ny nätkod för "Demand Response", eller decentraliserad flexibilitet. Hon sitter även med i förhandlingen med ENSTO-E. Nätkoden syftar till att förenkla marknads-access, sätta principer för marknadsdesign, facilitera standardisering och förenkla samarbetet mellan TSO/DSO kring regler för informations- och dataöverföring. Alltså regelverket för hur styrbara resurser i nätet ska kunna bidra med sin flexibilitet. För även om flexibilitet inte är något nytt, vilket Yvonne understryker, kommer den här nätkoden att sänka trösklarna för alla de resurser som kan vara med och bidra till stabilitet i näten. Samtidigt kommer det ställa krav på en tydlig digitaliseringsresa för nätbolagen. För dig som vill förstå framtida krav på elnäten, är det här en kort och bra podd att lyssna på.

#213 - Martin Vallstrand, Vattenfalls färdplan, del 2 av 2

Släpptes kl: 08:00 - 23/10/2023
EnergiStrategiPodden · #213 - Martin Vallstrand, Vattenfalls färdplan, del 2 av 2
I detta avsnitt

I del 2 av poddavsnittet om Vattenfalls färdplan pratar Martin och Niclas om styrningen ska centraliseras eller decentraliseras, hur förutsättningarna på marknaden behöver förändras, hur vätgas ska bli en del av marknaden, hur stora lager vi behöver för att balansera systemet och hur han ser på vägen framåt. Ta del av Vattenfalls färdplan: https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/nyheter/2023/vattenfall-presenterade-inspel-till-fardplan-for-elsystemet-i-almedalen

#212 - Martin Vallstrand, Vattenfalls färdplan, del 1 av 2

Släpptes kl: 08:00 - 19/10/2023
EnergiStrategiPodden · #212 - Martin Vallstrand, Vattenfalls färdplan, del 1 av 2
I detta avsnitt

Få bolag har så mycket kontakt med regeringen och de industrier som nu driver elektrifieringen som Vattenfall. De har abstraherat fram resultat i form av en färdplan för hur Sveriges elsystem skulle kunna se ut, efter att ha vänt och vridit på alla målkonflikter som ligger framför oss i omställningen. Det finns en samsyn i samhället att det behövs mer investeringar i fossilfri elproduktion och elnät för att nå klimatmålen och en konkurrenskraftig industriomställning. Fokus behöver nu flyttas till var, när och hur. Som affärsutvecklingschef på Vattenfall hjälper Martin Vallstrand oss bolla runt perspektiven och beskriver hur samtalen gått till och hur de landat i rimliga slutsatser. Avsnittet är uppdelat i två delar där vi i den första delen fokuserar på färdplanens grund och inriktning. I avsnittet diskuteras utöver de olika kraftslagen och Vattenfalls Kärnkraftprogram även samhällsutvecklingens påverkan, innebörden av teknikneutralitet samt vikten av flexibilitet. Ta del av Vattenfalls färdplan: https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/nyheter/2023/vattenfall-presenterade-inspel-till-fardplan-for-elsystemet-i-almedalen

#211 - Annika Viklund, Vattenfall Eldistribution

Släpptes kl: 08:00 - 12/10/2023
EnergiStrategiPodden · #211 - Annika Viklund, VD Vattenfall Eldistribution
I detta avsnitt

Vattenfall Eldistribution är ett av de stora region- och lokalnätsföretagen i Sverige. I deras nät sker stora förflyttningar och rymmer kunder med, kort sagt, stora tillkommande effektbehov. Annika Viklund är vd för en verksamhet som måste expandera kraftigt i personal och höja sina investeringar för miljardbelopp för att hålla jämn takt med efterfrågan. Men, att gå igenom en så snabb förändring är inte lätt. Regelverk behöver förändring, nya samarbetsformer behöver skapas och utbyggnaden behöver acceptera fler osäkerheter. Få aktörer står så i centrum för elektrifieringen som elnäten. Politik, kund och samhälle har uppfattningar och åsikter där alla helst vill ha mycket mer, till ett billigt pris och utan att det syns. Hur ser Annika på det här och hur utvecklas de för att möta de olika utmaningarna?

#210 - Hans Kreisel, Nordion Energi - Del 2 av 2

Släpptes kl: 08:00 - 09/10/2023
EnergiStrategiPodden · #210 - Hans Kreisel, Nordion Energi - Del 2 av 2
I detta avsnitt

I förra avsnittet pratat vi om vilka Nordion Energi är och hur de ser på marknaden. De har lämnat förslag på två stora vätgasinfrastruktur-projekt som skulle binda ihop stora delar av vindkraften i Östersjön till ett enormt nätverk. 240 miljarder skulle de två projekten omfatta och blir ett enormt infrastrukturprojekt. Varför är det bättre än att bygga ut elnätet? Hur blir det om ett privat företag gör det? Hur skulle det regleras? Är det vettigt att vätgas exporteras innan det förädlas? Här benar vi ut Hans argument kring varför det är en smart idé för Sverige, och för marknaden.

#209 - Hans Kreisel, Nordion Energi - Del 1 av 2

Släpptes kl: 08:00 - 05/10/2023
EnergiStrategiPodden · #209 - Hans Kreisel, Nordion Energi - Del 1 av 2
I detta avsnitt

När 4 500 TWh fossilgas ska ersättas till 1 700 TWh vätgas och 1 100 TWh biogas som en del av Europas gröna omställningen förstod fonden First State, en av de stora globala pensionsfonderna, att gasomställningen skulle medföra stora infrastruktursatsningar som privat kapital behöver vara med att finansiera. Det var grunden för Nordion Energi, där Hans Kreisel idag är vd, och som är stor gasnätsägare i Sverige, men som även satsar på annan infrastruktur så som elnät. Företaget vill vara en katalysator för förändring från brunt till grönt i gasnäten och från enriktat till flexibelt i elnäten. Som en del i att driva den utvecklingen sitter Hans Kreisel också som ordförande för den Europeiska gaslobbyn GOEDE som representerar 1 200 privata och offentliga gas- och elnätsägare. Han har därmed en europeisk branschutblick på en marknad som i högsta grad är politiskt styrd. I det här avsnittet diskuterar vi marknadens utveckling och symbiosen med de politiska ambitionerna för Europa, såväl som för Sverige. Är det centralisering men politiskt styrda kontrakt som är vägen framåt, eller borde vara decentralisering och rörliga marknader som löser situationen bäst? Vad händer om kilowatt-timmen får vara kvar som råvaran på marknaden? Hur ska vi kunna spana in i framtiden när vi är så dåliga på att förutse den? Det här är ett samhällsekonomiskt samtal om energimarknaden och dess design. I nästa avsnitt, del 2 av samtalet, går vi mer direkt in på investeringarna i vätgasnät som Nordion vill göra genom de två projekten Nordic Hydrogen Route och Baltic Sea Hydrogen Collector.

#208 - Tomas Hirsch, SSAB

Släpptes kl: 10:00 - 28/09/2023
EnergiStrategiPodden · #208 - Tomas Hirsch, SSAB
I detta avsnitt

SSAB har verksamhet i främst Sverige, Finland och USA. Förra året omsatte de nästan 130 miljarder och specialiserar sig på höghållfast stål, specialstål och konstruktionslösningar. Fortfarande är stålindustrin en av de stora utsläpparna av koldioxid och SSAB står ensamt för 10 % av utsläppen i Sverige. Bara anläggningen i Luleå står för cirka 2,8 miljoner ton per år. För ett och ett halv år sedan berättade de om sina planer att investera sig ur detta utsläpp och ersätta bl.a. masungnar med ljusbågsungar, något som kräver en stor elektrifiering och effekter på knappt 1 000 MW. Men, effekten tycks ta slut och någon tilldelning har bolaget inte fått av varken SvK eller Vattenfall som är regionnätsägare. Samtidigt menar SSAB att det finns mycket kvar att göra och att det finns möjligheter för dem att ändå ställa om. Då krävs att vi hanterar abonnemang, kösystem och intäktsram på ett annat sätt än vi gör idag. SSAB har tagit på sig att utmana systemet. I det här avsnittet berättar Tomas Hirsch om varför de gör det och varför det är så viktigt.

#207 - ESP fokuserar på KRAFT 2023 med Lotta Medelius Bredhe, SvK

Släpptes kl: 21:00 - 27/09/2023
EnergiStrategiPodden · #207 - ESP fokuserar på KRAFT 2023 med Lotta Medelius Bredhe, SvK
I detta avsnitt

Vi samtalar med Svenska kraftnäts generaldirektör, Lotta Medelius Bredhe om vad hon tar med sig från årets konferens KRAFT.

#206 - Tobias Hansson, Hitachi Energy

Släpptes kl: 10:00 - 14/09/2023
EnergiStrategiPodden · #206 - Tobias Hansson, Hitachi Energy
I detta avsnitt

Elektrifieringen skapar en investeringsboom över hela världen. IEA och andra har visat att en omställning kommer med stora behov av investeringar i nät. I Sverige har effektkommissionen visat på behovet att investera 1 000 miljarder bortåt 40-talet och IEA räknar med att nät kommer stå för upp till 50 % av investeringsbehovet. Det är 10-tusentals km elnät bara i Europa. Någon ska leverera allt som behövs för den utbyggnaden och mitt i den utvecklingen står Hitachi Energy. Vd:n Tobias Hansson kunde redan i våras gå ut med den största svenska exportordern någonsin på 147 miljarder kronor och sedan dess har fler stora order ramlat in. Vad säger Hitachi Energy om det här och hur ska de hantera efterfrågan? Vad innebär det för alla som ska bygga ut i Sverige när andra länder hinner beställa först?EnergiStrategiPodden av Sigholm

Vi vet vilka tuffa utmaningar energibolagen står inför. Vi drivs av att få vara med och uppnå de globala målen med en hållbar och effektiv energiomställning.


Klicka här för att läsa mer

Arbetar du i branschen och vill vara med i podden?