Projektledning för bioCCS-anläggning, Söderenergi

BioCCS är en storskalig klimatåtgärd för att ta bort koldioxid ur atmosfären, vilket är nödvändigt för att Sverige och världen ska nå sina klimatmål. Inom bioCCS-projekt är Sigholms ledord "Våga göra skillnad" en viktig ledstjärna då projekten är utmanade både resursmässigt och tekniskt, samtidigt som de har en stor potential att göra enorm nytta för klimatet.

Sigholm leder projektet hos Söderenergi i rollen som huvudprojektledare och deltar även som delprojektledare inom miljötillstånd samt hamn- och mellanlager, med ansvar att driva sitt delprojektet framåt. Ett CCS-projekt innebär en komplex kedja av aktiviteter som behöver kopplas ihop och som påverkar varandra. Därför är det viktigt att i rollen som projektledare samordna utredningar och insatser längs med hela projektet och samtidigt ha en bra översyn över vart projektet är på väg.

Målet är att föra bioCCS-utvecklingen fram till nästa fas, som förväntas bli FEED (Front End Engineering Design), vilket ungefär motsvaras av projektering på svenska. Det betyder att anläggningen designas i detalj och ritningar tas fram som kan ligga till grund för ett bygglov.

Projektet har fem identifierade mål:

Mål 1: Förprojektering och ritningar för avskiljnings- och förvätskningsanläggning på en detaljnivå som möjliggör upphandling av FEED.

Mål 2: En vald lokalisering av alla BECCS-kedjans delar baserat på riskmodellering i CFD (sprindningsanalys för koldioxid), samrådsunderlag, detaljplanearbete och systemintegrering.

Mål 3: Fördjupad kunskap hos ledning och styrelse om de ekonomiska förutsättningar som krävs för att finansiera bioCCS i byggnations- och driftsfas.

Mål 4: Underlag för avgränsningssamråd färdigställt.

Mål 5: Samtliga intressenter som identifierats i intressentanalysen har fått möjlighet till information om projektet och har erbjudits tillfälle att återkoppla och ställa frågor.


När projektet avslutas kommer fyra leveransobjekt att ha arbetats fram:

  • Slutrapport till Energimyndigheten
  • Samrådsunderlag
  • Kalkyl för bioCCS
  • Upphandlingsunderlag för FEED


Tillsammans ska dessa dokument bilda en plattform som gör det möjligt för Söderenergi att ta nästa steg mot en fullskalig byggnation.

Foto: Söderenergi

  • #koldioxidinfångning
  • #BioCCS
  • #BECCS
  • #FEED
  • #CFD

Artikeln publicerades 14/01 - 2024

Vad är Bio-CCS?

Bio-CCS innebär att biogen koldioxid separeras från rökgaserna från industriella processer, till exempel från förbränning i värmeverk, kraftvärmeverk och pappers- och massaindustrier. Söderenergi arbetar sedan 2020 med att bygga en bioCCS-anläggning på Igelstaverket i Södertälje.

Läs mer

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Hamnnära Bio-CCS vid Norrlands knutpunkt

Under perioden 2022-2023 genomförde Umeå Energi en förstudie om BioCCS med stöd av Energimyndigheten. Sigholm fick förtroendet för rollerna ...

Läs artikel
Genomförbarhets-studie av BECCS samt logistikkoncept

Gävle Energi i samverkan med Gävle Hamn tar ett stort kliv framåt vad gäller att bidra till klimatmålen och en bättre omvärld. Efter ett bev...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy