Klimatsmart kollektivtrafik, Trafikförvaltningen

Att bygga ut kollektivtrafik så att man kan åka på tvären inom regionen är klimatsmart och där vill Sigholm vara med och hjälpa till. I rollen som miljöhandläggare deltar vi i programmet för utbyggnad av Tvärbanan, Kistagrenen, inom Region Stockholm, i uppdrag åt Trafikförvaltningen. Med utbyggnaden av Tvärbanan ges möjlighet till smarta byten mellan tunnelbana, pendeltåg och bussar. Sträckan Bromma flygplats till Ursviks torg beräknas vara klar våren 2025. För sträckan Ursviks torg till Helenelund kommer en tidplan att tas fram under 2024.

Som miljöhandläggare i ett klimatsmart projekt innebär det att kontinuerligt följa upp ställda miljökrav och ansvara för myndighetskontakter. I arbetet ingår också att ansvara för anmälningsärenden som uppkommer inom programmet. Anmälningsärenden berör särskilt förorenade massor (§28), sulfidberg, länshållning, arbeten i känsliga vattenområden mm.


  • #klimatsmart
  • #miljökrav
  • #egenkontroll

Artikeln publicerades 31/01 - 2024

Tvärbanan till Helenelund

Tvärbanan byggs ut åtta kilometer från Norra Ulvsunda till Helenelund. Trafikförvaltningen inom Region Stockholm ansvarar för utbyggnaden. Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun.Läs mer om projektet

Kontakta oss för mer information

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy