Strategisk positionering i energisystemet

Kundcentrerad tillväxt och expertisdelning

I den dynamiska och komplexa energisektorn är det avgörande för organisationer att ständigt analysera och utveckla sina strategiska förmågor och metoder för att förbli konkurrenskraftiga. Denna artikel fokuserar på att dela insikter om energisystem, portföljstrategier, marknadsexponeringar och effektiv riskhantering. Vi kommer även att belysa betydelsen av att bevaka och sammanställa regulatoriska och politiska utvecklingsfrågor samt hur projektledning och problemlösning kan vara nyckeln till framgång. Dessutom diskuteras vikten av att facilitera kundseminarier, föreläsningar och workshops för att skapa en plattform för kunskapsutbyte och samarbete. Genom att förstå dessa aspekter kan företag inom energisektorn stärka sin strategiska position och uppnå hållbar tillväxt i en snabbt föränderlig miljö.

Det gör vi bland annat genom att:

  • Analysera och utveckla kundens strategiska förmåga och metoder
  • Dela med oss av kunskap om energisystemet, portföljstrategier, marknadsexponeringar och riskhantering
  • Bevaka och sammanställa regulatoriska och politiska utvecklingsfrågor
  • Projektkoordinera och problemlösa
  • Facilitera kundseminarier, föreläsningar och workshops

Prenumerera på marknadsanalys och omvärldsbevakning

Datadriven omvärldsanalys i kombination med förståelse för viktiga samband på energimarknaden är grunden för att kunna fatta beslut i en allt mer snabbrörlig värld. Vi har därför på Sigholm valt att stödja våra kunder och andra intressenter med prognoser och analyser av energimarknaden. Se nedan för våra olika prenumerationstjänster och analyser.

Läs mer om analysutskick

Vägledning till framgångsrika diskussioner och strategier

Som erfarna moderatorer och paneldeltagare erbjuder vi inte bara en plattform för engagerande diskussioner utan också en möjlighet att forma och fördjupa strategier inför kommande evenemang. Tillsammans skapar vi meningsfulla dialoger och strategiska vägledningar som går bortom det förväntade, vilket kan bli startpunkten för banbrytande initiativ och en starkare närvaro på evenemanget.

Läs mer

Intresserad av hur vi kan hjälpa din organisation?

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontaktuppgifter

Arne Bergvik

Energistrateg

Lukas Wärend Ewerlöf

Energistrateg

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del