Leverans av ånga för en hållbar, stabil och ekonomisk lösning

Skövde Energi behövde utvärdera huruvida de skulle gå in i ett samarbete för att tillgodose ångbehovet hos två närliggande kunder. Den lösning som kunderna hade för tillfället var en fossil sådan och var nu ute efter att ersätta den med en hållbar, stabil och ekonomisk lösning. Skövde Energi hade sedan tidigare ingen erfarenhet av att leverera ånga till kunder och tog därför in externt stöd för att utvärdera det eventuella samarbetet.


3 förslag på lösningar

Sigholm kopplades in i projektet och genomförde en heltäckande förstudie. Resultatet bestod av tre olika förslag på lösningar med tillhörande teknisk, ekonomisk och riskkalkyl. Med detta underlag kunde kunden utvärdera de olika förslagen och hur de stod sig mot varandra, samt belysa vilka tekniska begränsningar som var förknippade med deras anläggning. Förhandlingen kunde sedan fortsätta med fokus på prissättning på ångan gentemot de potentiella kunderna. 

Artikeln publicerades: 18/03,2020Samarbete i hela koncernen
Heltäckande förstudie
Miljövänlig lösning
Förstudien genomfördes av en projektledare och en energiingenjör på Sigholm. Det är vanligt att vi hjälps åt i projekt som kräver en kompetensbredd.

Dela artikel