Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

12 nya kollegor till tre olika kontor

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor  välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

Rekryteringstakten reflekterar kundernas ökade behov i och med den volatila elmarknaden och krävande energisituationen som råder i Sverige och globalt just nu. Energibolag och samhällsaktörer är mitt inne i en ansträngande situation där uppmärksamhet riktas mot dem på såväl mikro- som makronivå. Exempelvis på grund av nya reglementen på EU-nivå, krig i Europa och ett förändrat energilandskap till följd av energikrävande etableringar, branschomställningar och elektrifiering. Genom att ha en stadig tillväxt hoppas Sigholm kunna vara en bra källa för kompetensbehoven inom digitalisering, AI och ledning som kunderna är i behov av.

- Behovet av styrning, digitalisering och affärsutveckling ökar hos våra kunder och vi behöver därför både öka och bredda vår kompetenspalett, varför vi valt att rekrytera flera olika befattningar till samtliga orter där vi har kontor, säger Emelie Israelsson, vd på Sigholm Tech.

Sigholm har anställt personer till befattningar som rör områden som systemutveckling, data science, energistrategi, energimarknadsanalys, verksamhetsutveckling och projektledning. Denna strategiska expansion kommer möjliggöra för Sigholm att fortsatt vara en pålitlig partner och en ledande röst i att forma en hållbar och effektiv energiframtid.

- Vår snabba tillväxt är en tydlig signal om det ökade behovet av kvalificerad expertis på energiområdet. Vi är beslutna att möta dessa utmaningar genom att satsa på talangfulla individer som delar vår passion för hållbarhet, säger Emelie Israelsson, vd på Sigholm Tech.

Sigholms rekryteringar markerar inte bara en viktig tillväxtfas för företaget utan också en stark framtid för energisektorn. Med innovativa lösningar och en övertygelse om att hållbarhet är nyckeln, kommer Sigholm att fortsätta att vara en drivkraft för förändring och framsteg. Sigholm består nu av 64 personer.

Kontakt: Emelie Israelsson: emelie.israelsson@sigholm.se, 0702-909 355

Sigholm startades år 2010 och består av tre ekonomiska bolag; Sigholm Tech, Sigholm Project & Sigholm Development. De finns idag på fyra orter; Västerås, Stockholm, Göteborg och Luleå. I dag består Sigholm av 64 medarbetare med uppdrag i hela Sverige. Bolagen bedriver konsultverksamhet och är en trygg samarbetspartner för förändringsprojekt inom samhälle, energi och infrastruktur. Med en bredd av tjänster inom optimerings- och energisystemtjänster, internkommunikation, affärs- och verksamhetsutveckling, tar Sigholm ett samhällsansvar och är mån om hållbara affärer.


Artikeln publicerades 08/09 - 2023

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy