Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella rapporteringen. Många aktörer inom energisektorn rapporterar redan sin påverkan på miljön på olika sätt, men i och med den nya lagstiftningen kommer de att behöva analysera och rapportera både påverkan, risker och möjligheter längs värdekedjan för en rad hållbarhetsfrågor. En viktig del av hållbarhetsrapporteringen blir att identifera och följa upp en mängd indikatorer vilket kommer att kräva tydliga interna processer och effektiv datahantering. Det nya direktivet och dess tillhörande standarder ställer också krav på att redovisa hur hållbarhetsfrågor integreras i affärsmodeller och strategiskt arbete samt hur styrelser och företagsledningar involveras i hållbarhetsarbetet.

För att framgångsrikt implementera CSRD i en organisation kommer många olika kompetenser att krävas. Sigholms styrka är den djupa förståelsen för energibranschen i kombination med expertis inom datahantering, analys och förändringsledning. Vår strategi är att använda kraven i CSRD för att skapa förbättrade resultat för våra kunder, framförallt genom:

  • Lägre kostnader
  • Minskad miljöpåverkan
  • Minskade risker för verksamheten

Genom att tidigt sätta igång arbetet med CSRD kan företag skaffa sig konkurrensfördelar och säkra långsiktig finansiering. Det är viktigt att styrelse och ledningsgrupp har rätt förutsättningar och kunskaper, eftersom de är ytterst ansvariga för årsredovisningen som kommer att utvecklas och förändras genom CSRD. Sigholm arbetar redan idag med att stötta ledningsgrupper inom strategi och förändringsledning. Nu utökar vi vårt erbjudande till att också inkludera stöd med att sätta upp de processer som behövs för att få bästa möjliga effekt av den nya lagstiftningen. Sigholm vill vara en partner för att skapa affärsvärde med CSRD som hävstång. 

Vill du ge ditt företag en flygande start på CSRD-arbetet?

  • #csrd

Artikeln publicerades 30/11 - 2023

Kontakta oss för mer information

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del