Förstudie inom ångleverans på Skövde Energi

Från fossil lösning till ett mer hållbart och ekonomiskt alternativ

Skövde Energi behövde utvärdera huruvida de skulle gå in i ett samarbete för att tillgodose ångbehovet hos två närliggande kunder. Den lösning som kunderna hade för tillfället var en fossil sådan och var nu ute efter att ersätta den med en hållbar, stabil och ekonomisk lösning. Skövde Energi hade sedan tidigare ingen erfarenhet av att leverera ånga till kunder och tog därför in externt stöd för att utvärdera det eventuella samarbetet.

Tre förslag på lösningar

Sigholm kopplades in i projektet och genomföra en heltäckande förstudie. Denna förstudie genererade inte bara ett, utan tre olika lösningförslag, var och en åtföljd av en detaljerad teknisk och ekonomisk riskanalys. Genom detta grundliga underlag erbjöds kunden möjligheten att noggrant utvärdera varje föreslaget alternativ, jämföra dess styrkor och svagheter, samt erhålla insikter om de tekniska begränsningarna som var kopplade till deras befintliga anläggning.

Den här förstudien blev därmed en viktig beslutsgrund för kunden, som fick en djupare förståelse för de möjliga vägarna framåt. Resultaten öppnade upp för en fördjupad förhandling där fokus kunde skifta mot prissättningen av ångan gentemot de potentiella kunderna. Genom att tillhandahålla en solid grund för förhandlingarna möjliggjordes en mer strategisk och informerad process, där varje steg i projektet kunde tas med hänsyn till de tekniska, ekonomiska och riskrelaterade faktorerna som identifierats i förstudien.

  • #ångleverans
  • #ånga
  • #riskkalkyl
  • #skövde energi
  • #förstudie
  • #energibolag
  • #Förstudie

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

Du kanske också är intresserad av:


Tillbyggnad av lokaler som möjlighet för expansion på Mälarenergi

Projektledning gällande framtagning av förstudie och projektplan för Mälarenergis Block 7-kraftvärmeverk. Uppdraget inkluderade skapandet av...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del