Förstudie inom ångleverans på Skövde Energi

Från fossil lösning till ett mer hållbart och ekonomiskt alternativ

Skövde Energi behövde utvärdera huruvida de skulle gå in i ett samarbete för att tillgodose ångbehovet hos två närliggande kunder. Den lösning som kunderna hade för tillfället var en fossil sådan och var nu ute efter att ersätta den med en hållbar, stabil och ekonomisk lösning. Skövde Energi hade sedan tidigare ingen erfarenhet av att leverera ånga till kunder och tog därför in externt stöd för att utvärdera det eventuella samarbetet.

Tre förslag på lösningar

Sigholm kopplades in i projektet och genomföra en heltäckande förstudie. Denna förstudie genererade inte bara ett, utan tre olika lösningförslag, var och en åtföljd av en detaljerad teknisk och ekonomisk riskanalys. Genom detta grundliga underlag erbjöds kunden möjligheten att noggrant utvärdera varje föreslaget alternativ, jämföra dess styrkor och svagheter, samt erhålla insikter om de tekniska begränsningarna som var kopplade till deras befintliga anläggning.

Den här förstudien blev därmed en viktig beslutsgrund för kunden, som fick en djupare förståelse för de möjliga vägarna framåt. Resultaten öppnade upp för en fördjupad förhandling där fokus kunde skifta mot prissättningen av ångan gentemot de potentiella kunderna. Genom att tillhandahålla en solid grund för förhandlingarna möjliggjordes en mer strategisk och informerad process, där varje steg i projektet kunde tas med hänsyn till de tekniska, ekonomiska och riskrelaterade faktorerna som identifierats i förstudien.

  • #ångleverans
  • #ånga
  • #riskkalkyl
  • #skövde energi
  • #förstudie
  • #energibolag
  • #Förstudie

The article was published 18/03 - 2020

You might also be interested in:


Extension of premises as an opportunity for expansion at Mälarenergi

Project management for the development of a feasibility study and project plan for Mälarenergi's Block 7 cogeneration plant. The assignment ...

Read article
Omorganisation på Borlänge Energi

Med utblick mot 2030 och de stora förändringar som förväntas på energimarknaden gjorde Borlänge Energis vd bedömningen att organisationen be...

Read article

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy