Energistrategipodden - Sveriges ledande podcast inom energi

I Energistrategipodden för vi samtal med experter och ledande röster inom energibranschen för att utforska och analysera strategier och utmaningar.


Lyssna även där poddar finns.

Senaste avsnitt

#115 - Lotta Medelius Bredhe, Generaldirektör SvK & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2022

#114 - Gustav Melin, vd Svebio & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2022

#113 - Anna Borg, vd & koncernchef, Vattenfall & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2022

#112 - Carina Sammeli, KSO, Luleå kommun & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2022

#111 - Lorentz Tovatt, Miljöpartiet - Energivalet 2022

#110 - EnergiStrategiPodden fokuserar på PRISDIALOGEN med Mari-Louise Persson, Riksbyggen

#109 - Camilla Brodin, Kristdemokraterna - Energivalet 2022

#108 - Birger Lahti, Vänsterpartiet - Energivalet 2022

#107 - Rickard Nordin, Centerpartiet - Energivalet 2022

#106 - Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna - Energivalet 2022

#105 - Tomas Hirsch, SSAB

#104 - Alarik Sandrup, Lantmännen

#103 - Björn Sjöström, Varberg energi

#102 - Inköp och dess påverkan av krig - Sinfra, Tony Doganson och Jon Kihlman

#101 - Sezgin Kadir, Kraftringen

Avsnitt

#115 - Lotta Medelius Bredhe, Generaldirektör SvK & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2022

Släpptes kl: 10:00 - 05/07/2022
EnergiStrategiPodden · #115 - Lotta Medelius Bredhe, Generaldirektör SvK & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2022
I detta avsnitt

Vi fångar upp ett samtal med Lotta Medelius Bredhe under Almedalsveckan. Vi frågar henne om vad SvK lärt sig av tillståndsprocesserna. Vi pratar även upplåtelse av mark, dynamisk styrning, den lokala acceptansen, kösystemet, den kommande vintern och de nya elprisområdena.

#114 - Gustav Melin, vd Svebio & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2022

Släpptes kl: 16:00 - 04/07/2022
EnergiStrategiPodden · #114 - Gustav Melin, vd Svebio & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2022
I detta avsnitt

Vad händer egentligen om man slopar reduktionsplikten? Vi pratar med Gustav Melin här på Almedalen om biomassans roll och som komponent i Sveriges energisystem, vilka ljusglimtar som Gustav sett och om EU:s negativa regleringar kring biomassaanvändningen. Och sen får vi höra om vad Gustav hoppas höra under Almedalen.

#113 - Anna Borg, vd & koncernchef, Vattenfall & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2022

Släpptes kl: 15:00 - 04/07/2022
EnergiStrategiPodden · #113 - Anna Borg, vd & koncernchef, Vattenfall & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2022
I detta avsnitt

Vi samtalar med Anna Borg efter att hon deltagit i seminariet "El till varje pris?" tillsammans med bland andra Mikael Damberg, Finansminister och Carl-Oskar Bohlin, Energipolitisk talesperson Moderaterna. Vi pratar om kraftslag och de olika typerna av kraftslag, om utbyggnad av vindkraft och vad Anna hoppas få ut av Almedalen?

#112 - Carina Sammeli, KSO, Luleå kommun & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2022

Släpptes kl: 14:00 - 04/07/2022
EnergiStrategiPodden · #112 - Carina Sammeli, KSO, Luleå kommun & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2022
I detta avsnitt

På Almedalen förs dialog om hur vi tar Sverige genom elektrifieringen. Vi frågar Carina Sammeli, Kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun om hon tycker att frågan får tillräckligt med synlighet lokalt? Hur viktigt är samarbetet? Är ekonomiska incitament en väg framåt? Och är vi beredda på de anpassningar som samhället behöver gå igenom tack vare elektrifieringen?

#111 - Lorentz Tovatt, Miljöpartiet - Energivalet 2022

Släpptes kl: 10:00 - 30/06/2022
EnergiStrategiPodden · Lorentz Tovatt, Miljöpartiet
I detta avsnitt

Miljöpartiet levererar nya lösningar på hur vindkraften ska gynna det samhället som väljer att låta uppföra nya parker. Är det tillräckligt för att få fart på vindkraftutbyggnaden? Vi samtalar i det här avsnittet med Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lorentz Tovatt om flera aspekter av hur politiken ska kunna gå i takt med utvecklingen inom energiområdet. Vad behöver centraliseras och när är det rätt att låta besluten vara lokala? Hur blir man relevant för väljarna?

#110 - EnergiStrategiPodden fokuserar på PRISDIALOGEN med Mari-Louise Persson, Riksbyggen

Släpptes kl: 13:00 - 28/06/2022
EnergiStrategiPodden · #110 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... PRISDIALOGEN med Mari-Louise Persson, Riksbyggen
I detta avsnitt

Prisdialogen för fjärrvärme startade som ett gemensamt initiativ mellan det som då hette Svensk Fjärrvärme (idag en del av Energiföretagen) och några av de stora kunderna. Syftet är enligt Prisdialogens hemsida att: "stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning." I detta avsnitt talar vid med Mari-Louise Persson från Riksbyggen om Prisdialogens historik och hur den har utvecklats samt hur fjärrvärmeleverantörerna kan hantera Prisdialogen i en orolig tid med snabbt ökande energipriser.

#109 - Camilla Brodin, Kristdemokraterna - Energivalet 2022

Släpptes kl: 10:00 - 23/06/2022
EnergiStrategiPodden · #109 - Camilla Brodin, Kristdemokraterna - Energivalet
I detta avsnitt

Kristdemokraternas energipolitiska talesperson Camilla Brodin understryker gång på gång vikten av helhetssyn på marknaden för att kunna göra bedömningar om vad som behöver göras. Det kan finna anledning att förändra på flera saker för att förbättra marknaden och korta ned tillståndstiderna. Valet av teknik ska vara neutralt samtidigt som planerbara kraftslag borde få ersättning för den nytta de ger systemet. Därför är regel- och marknadsstöd till kärnkraften förnuftigt, enligt henne. För att planen om utbyggnad ska gå ihop behöver vind- och sol byggas ut ännu mer, även enligt Camillas ambitioner. Hur skapar man då tillit till dessa energislag hos befolkningen? Här får vi alltså en genomgång av de viktigaste energifrågorna för Camilla och Kristdemokraterna inför valet 2022.

#108 - Birger Lahti, Vänsterpartiet - Energivalet 2022

Släpptes kl: 10:00 - 16/06/2022
EnergiStrategiPodden · #108 - Birger Lahti, Vänsterpartiet - Energivalet 2022
I detta avsnitt

Vänsterpartiet vill lösa klimatkrisen och skydda den biologiska mångfalden vilket är en allt större utmaning nu när det blivit mer bråttom med allt. Birger Lahti är energipolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Senast Birger var med i podden pratade vi mycket om skogen. Idag lägger vi fokus på det dyra elpriset och dess konsekvenser. Bör marknaden förändras eller finns andra konkreta lösningar på energibehovet? Hur ser han på de stora industrisatsningarna i norr och deras behov av samhällsinvesteringar? Vänsterpartiet vill att staten ska ta en aktiv roll i omställningen och Birger förklarar varför.

#107 - Rickard Nordin, Centerpartiet - Energivalet 2022

Släpptes kl: 10:00 - 09/06/2022
EnergiStrategiPodden · #107 - Rickard Nordin, Centerpartiet- Energivalet 2022
I detta avsnitt

Centerpartiet har flera gånger återkommit till behovet en ny energikommission för att ge förutsättningar till långsiktiga spelregler på energimarknaden. Samtidigt blir det allt mer bråttom att få till regler anpassade för industrin som står och stampar i väntan på att få komma igång och elnäten som vill modernisera. Rickard Nordin är energipolitisk talesperson för Centern och numera en av de politiker som varit med längst i den rollen för sitt parti. Vilka är de centrala frågorna som behöver lösas inom energipolitiken enligt Centerpartiet?

#106 - Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna - Energivalet 2022

Släpptes kl: 10:00 - 02/06/2022
EnergiStrategiPodden · #106 - Mattias Bäckström Johansson, SD
I detta avsnitt

Sverigedemokraterna tycker att planerbar kraft är helt central för att få framtidens energisystem att fungera. Mattias Bäckström Johansson är partiets energipolitiska talesperson och tycker sig se en marknad som inte riktigt fungerar. Om det inte blåser hela tiden, hur kan vi då förlita oss så tungt på variabel kraft? Hur ska vi tolka att de stora industri-satsningarna ändå önskar vindkraft? Hur tänker han när han ifrågasätter en marknadsdesign som i hög grad bestäms på EU-nivå? I podden får vi höra Mattias och SD:s resonemang om vad som borde vara en effektiv energimarknad.

#105 - Tomas Hirsch, SSAB

Släpptes kl: 10:00 - 26/05/2022
EnergiStrategiPodden · #105 - Thomas Hirsch, SSAB
I detta avsnitt

SSAB är känt som vår stora stålproducent med en omsättning förra 2021 på nästan 100 miljarder kronor. Samtidigt står de för ca 10% av Sveriges samlade utsläpp. Något som de nu är dedikerade att göra något åt. I en omställning som saknar motstycke i historien ska masugnar bytas ut och energibärare förändras. Tomas Hirsch, Director and Head of Energy and ETS, är med och leder den här omställning som får effekter långt utanför bolagets grindar. I det här avsnittet pratar vi om bakgrunden, materialflöden och såklart energibehovet nu och i framtiden.

#104 - Alarik Sandrup, Lantmännen

Släpptes kl: 10:00 - 19/05/2022
EnergiStrategiPodden · #104 - Alarik Sandrup, Lantmännen
I detta avsnitt

Lantmännen är en av Sveriges riktigt stora organisationer och samlar över 19 000 lantbrukare i landet. Lantbruket är också en central spelare inför skapandet av ett hållbart samhälle och kan bli en möjliggörare av det. Men är vi som konsumenter beredda att betala vad det kostar? Alarik Sandrup är chef för Lantmännens marknadsrelationer och har lång erfarenhet av odlings- och jordbruksfrågor. Faktum är att det är så mycket att det här avsnittet blir lite längre. Men håll till godo, för det är inte upprepningar utan bara en komplex fråga om hur omställning ska gå till och vilka regelverk som i så fall behövs i Sverige och EU. Även om jag vet en del om svensk biomarknad så finns det mycket allmänbildning kvar för mig att fånga. Kul att om ni vill följa med på den resan i det här avsnittet.

#103 - Björn Sjöström, Varberg energi

Släpptes kl: 10:06 - 12/05/2022
EnergiStrategiPodden · #103 - Björn Sjöström, Varberg Energi
I detta avsnitt

Varberg Energi är ett förvisso ett lite mindre men progressivt kommunalt energibolag, som tidigt rör sig in i nya marknader och med gott minne. Björn Sjöström är vd och beskriver hur han ser bolagets uppgift som dubbel, inför marknadens behov. Utmaningarna är hur som helst flera och avgränsningar behöver göras. Bolaget tillhandahåller man både gas, värme, elhandel, elnät, stadsnät och energitjänster. Dessutom är bolaget långt framme inom både flextjänster och storskaliga batterilager. Vilka tankar är det som driver strategin och vad är skillnaden mot för ett år sedan? Kul att ha er med!

#102 - Inköp och dess påverkan av krig - Sinfra, Tony Doganson och Jon Kihlman

Släpptes kl: 11:30 - 05/05/2022
EnergiStrategiPodden · #102 - Tony Doganson & Jon Kihlman, Sinfra
I detta avsnitt

Just nu står hela världen inför en utbudschock där brist på halvledare, råvaror och personal blandas med brutna leveranskedjor. Eftersom inköpet står för en stor del av kostnaderna men i slutändan också påverkar leveranssäkerheten för energibolagen återbesöker vi frågan om "security of supply" tillsammans med Svensk Inköpscentral för Infrastruktur (Sinfra). Den här gången fördjupar vi oss också i avtalsrätt och vad som är viktigt att tänka på inför leverantörsbeställningar och förhandling. Hur ska man göra för att i möjligaste mån undvika risk? Allt detta i samtal med Sinfras VD Tony Doganson och dess advokat Jon Kihlman som har mångårig erfarenhet av att jobba tillsammans med svenska energibolag.

#101 - Sezgin Kadir, Kraftringen

Släpptes kl: 10:00 - 28/04/2022
EnergiStrategiPodden · #101 - Sezgin Kadir, Kraftringen
I detta avsnitt

Ingen kommer satsa på kraftvärme igen. Det var en av kommentarerna i podden från en vd i SE4 under lågprisåret 2020. Sedan dess har mycket hänt och situationen i SE4 har varit historiskt ansträngd - med mycket höga elpriser till följd. I det här avsnittet träffar vi Sezgin Kadir, vd för Kraftringen, för att höra hur de nu resonerar när de i ett inriktningsbeslut signalerar att ny kraftvärme visst kan vara på gång i regionen. Vad behöver marknaden visa för att bli trygg med en sådan investering som ska stå i 40 år? Kraftringen ägs av kommunerna i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma som alla vill se tillväxt. Etableringar som ESS och MAXIV skapar nya arbeten och ska integreras i energisystemet på ett smart sätt. Här har Kraftringen testat nya tekniker för att göra så mycket nytta av energiflödena som möjligt. Men det är inte bara stora nyetableringar som kräver nya lösningar. Förändringen av konsumenternas beteende och egen energiproduktion kommer ändra affärsmodeller och behov vilket leder företaget mot förändring. Hur riggar man sig för den nya marknaden och vilka förmågor behöver utvecklas för att kunna möta dessa behov? Detta och mycket mer i ett spännande avsnitt om Kraftringen.EnergiStrategiPodden av Sigholm

Vi vet vilka tuffa utmaningar energibolagen står inför. Vi drivs av att få vara med och uppnå de globala målen med en hållbar och effektiv energiomställning.


Klicka här för att läsa mer

Arbetar du i branschen och vill vara med i podden?