Projektledning av nytt badhus, Västerås stad

Sedan juni 2019 står det nya badhuset, Nya Lögarängsbadet på plats i Västerås

Med erfarenhet och förståelse för hur stora och komplexa projekt leds tog vi oss an projektet med att agera projektchef för ett helt nytt badhus som byggdes alldeles i närheten där det gamla badhuset låg. Det resulterade i en helt ny byggnad med moderna funktioner med tävlings- och träningsbanor, fokus på tillgänglighet och ett badhus för alla.

"Att vara projektchef har inneburit bland annat att agera stöd till operativa projekt- och arbetsledningen. Ansvaret har även inneburit att ansvara för framtagande av byggnadsprogram, upphandling samt kontrakt av partnering-entreprenad enligt LOU". - Isabell Stoor, Projektchef Nya Lögarängsbadet, Sigholm

Fokus på kommunikation, tillgänglighet och hållbarhet

Projektchefen Isabell Stoor har haft det generella ansvaret för dialogen mellan föreningar, intresseorganisationer, näringsliv och politiker. Det grundläggande och ständigt återkommande i projektet har varit vikten av kommunikation. För att möta och hitta en lösning på invånarnas och politikernas ambitioner och önskemål har det krävts noggrann projektplanering med fokus på kommunikation.

Projektet har satsat på tillgänglighet som en grundläggande faktor för att fler ska kunna besöka badhuset där alla känner sig välkomna. Det resulterade i bl.a. könsneutrala/kombinerade omklädningsrum, lyftplan till alla bassänger samt en portabel lyft och i undervisningsbassängen. Till hoppbassängen finns även höj- och sänkbar botten.

Fastighetsnämnden, Västerås stad, beställaren av projektet, har sedan en tid tillbaka beslutat att alla nybyggnationer i Västerås, som uppförs av Fastighetskontoret, ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver eller bättre. Det gällde således för badhuset som klarade av kraven för en certifiering.

Projektet följde plan och avslutades under budget 

Projektets framgång byggde på en partneringstrategi, där samarbetet med NCC varit enastående och har lett till flera framstående lösningar. Detta resultat kan tillskrivas båda parters höga engagemang och effektiva kommunikation under projektets gång.

Nya Lögarängsbadet, som invigdes i juni 2019, följde uppsatta mål, tidplaner och avslutades cirka 15 miljoner kronor under budget. Den ursprungliga investeringsramen för projektet låg på 410 miljoner kronor och projektet avslutats således på ca 395 miljoner kronor. Projektet nominerades till Årets Bygge 2020, vilket Sigholm är mycket stolta över. 

  • #projektledning
  • #komplexitet
  • #högriskprojekt
  • #badhus
  • #kommun

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

En byggnation av ett badhus är ett högriskprojekt ur många perspektiv. En viktig del i arbetet, för att få in så bra anbud som möjligt, var att påvisa projektets attraktivitet för marknaden. En stor del av arbetet tillägnades förfrågningsunderlaget och upphandlingen.


"Sigholm Project har specialiserat sig inom större byggnationer, gärna med en tydlig teknisk profil, som projektchef för Nya Lögarängsbadet finns både storleken och komplexiteten i projektet."

- Isabell Stoor, vd Sigholm Project

Kontakta oss för mer information
Isabell Stoor

Projektledare & Vd Sigholm Project

Du kanske också är intresserad av:


Miljösanering och kulturbevarande av Sala Silvergruva och Pråmån

Under 2019 startade Sala kommun förberedelserna för att minska föroreningar i området kring Sala Silvergruva och Pråmån. Föroreningarna komm...

Läs artikel
Modernisering av generator för att möta tillgänglighetsmålen, Mälarenergi

Sedan 1963 har Generator 2 varit en integrerad del av Mälarenergis verksamhet. Med tiden hade dock dess original rotor- och statorlindningar...

Läs artikel
Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organ...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy