Projektledning av nytt badhus, Västerås stad

Sedan juni 2019 står det nya badhuset, Nya Lögarängsbadet på plats i Västerås

Med erfarenhet och förståelse för hur stora och komplexa projekt leds tog vi oss an projektet med att agera projektchef för ett helt nytt badhus som byggdes alldeles i närheten där det gamla badhuset låg. Det resulterade i en helt ny byggnad med moderna funktioner med tävlings- och träningsbanor, fokus på tillgänglighet och ett badhus för alla.

"Att vara projektchef har inneburit bland annat att agera stöd till operativa projekt- och arbetsledningen. Ansvaret har även inneburit att ansvara för framtagande av byggnadsprogram, upphandling samt kontrakt av partnering-entreprenad enligt LOU". - Isabell Stoor, Projektchef Nya Lögarängsbadet, Sigholm

Fokus på kommunikation, tillgänglighet och hållbarhet

Projektchefen Isabell Stoor har haft det generella ansvaret för dialogen mellan föreningar, intresseorganisationer, näringsliv och politiker. Det grundläggande och ständigt återkommande i projektet har varit vikten av kommunikation. För att möta och hitta en lösning på invånarnas och politikernas ambitioner och önskemål har det krävts noggrann projektplanering med fokus på kommunikation.

Projektet har satsat på tillgänglighet som en grundläggande faktor för att fler ska kunna besöka badhuset där alla känner sig välkomna. Det resulterade i bl.a. könsneutrala/kombinerade omklädningsrum, lyftplan till alla bassänger samt en portabel lyft och i undervisningsbassängen. Till hoppbassängen finns även höj- och sänkbar botten.

Fastighetsnämnden, Västerås stad, beställaren av projektet, har sedan en tid tillbaka beslutat att alla nybyggnationer i Västerås, som uppförs av Fastighetskontoret, ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver eller bättre. Det gällde således för badhuset som klarade av kraven för en certifiering.

Projektet följde plan och avslutades under budget 

Projektets framgång byggde på en partneringstrategi, där samarbetet med NCC varit enastående och har lett till flera framstående lösningar. Detta resultat kan tillskrivas båda parters höga engagemang och effektiva kommunikation under projektets gång.

Nya Lögarängsbadet, som invigdes i juni 2019, följde uppsatta mål, tidplaner och avslutades cirka 15 miljoner kronor under budget. Den ursprungliga investeringsramen för projektet låg på 410 miljoner kronor och projektet avslutats således på ca 395 miljoner kronor. Projektet nominerades till Årets Bygge 2020, vilket Sigholm är mycket stolta över. 

  • #projektledning
  • #komplexitet
  • #högriskprojekt
  • #badhus
  • #kommun

The article was published 18/03 - 2020

En byggnation av ett badhus är ett högriskprojekt ur många perspektiv. En viktig del i arbetet, för att få in så bra anbud som möjligt, var att påvisa projektets attraktivitet för marknaden. En stor del av arbetet tillägnades förfrågningsunderlaget och upphandlingen.


"Sigholm Project har specialiserat sig inom större byggnationer, gärna med en tydlig teknisk profil, som projektchef för Nya Lögarängsbadet finns både storleken och komplexiteten i projektet."

- Isabell Stoor, vd Sigholm Project

Contact us for more information
Isabell Stoor

Projektledare & Vd Sigholm Project

You might also be interested in:


Nya ackumulatorlösningar för att framtidssäkra höga spetsbelastningar

Projektet involverade utmaningar som krävde noggrann planering och kommunikation för att lösa logistiska och tekniska problem. Genom smidig ...

Read article
Optimering av ventilationssystem på Mälarenergi

Mälarenergi behövde utvärdera en lösning för att minska luktproblemen i samband med sopförbränning. Sigholm kopplades in för att leda projek...

Read article

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy