Nya arbetsprocesser lyfte systemanvändningen för Bodens Energi

Omstrukturering av organisation och utveckling av arbetsprocesser

Bodens Energi AB är ett kommunalägt kraftvärmebolag med ca 100 anställda som levererar el och fjärrvärme till Bodensarna med omnejd. Sedan september 2019 har Bodens Energi tagit hjälp av Sigholm i samband med utveckling av sitt underhållsarbete.

År 2019 geomgick Bodens Energi en omstrukturering av organisationen och ville i samband passa på att utveckla sina arbetsprocesser för underhållsarbetet. Organisationen saknade tidigare en strukturerad metod för underhållsarbete och insåg behovet av förbättring inom fjärrvärmeverksamhetens arbetsprocesser. Långsiktig planering och förebyggande underhåll prioriterades inte, vilket ledde till akuta insatser för att åtgärda fel. Dessutom önskade de en enhetligare metodik för underhållssystemet, då det befintliga var ojämnt och skiftade mellan personer och avdelningar.

Nya arbetsprocesser grundade på en realistisk bild av verksamheten

Bodens Energi och Sigholm har tillsammans tagit fram och implementerat arbetsprocesser med grund i hur verksamheten faktiskt ser ut. Arbetsprocesserna täcker in både förebyggande och avhjälpande underhåll, både för drift- och underhållsorganisationen. I detta ingår även anpassning av underhållssystemet samt utbildningar i både arbetssätt och systemanvändning. Utöver det har också utbildningar och verktyg för förbättringsarbete och förrådshantering tagits fram och implementerats.

Efter implementering och utbildning jobbar Bodens Energi och Sigholm kontinuerligt med revidering och anpassning av arbetsprocesserna i nära samarbete för att ytterligare öka förankringen av de nya arbetssätten. Syftet med klara och standardiserade processer är att ge alla anställda tydliga förväntningar och möjliggöra samarbete mot ett gemensamt mål.

Medarbetarna på Bodens Energi har en stark, positiv förändringsvilja och har snabbt tagit till sig de nya arbetssätten. Genom en högre nyttjandegrad av underhållssystemet ökar de mängden pålitliga data i systemet och förbättrar därmed spårbarheten och möjligheten att analysera och jobba förebyggande med underhållet i högre grad.

Efter knappt ett halvår går det att mäta resultatet vilket uppgick till en ökning av antal arbetsorder per person på 165 procent samt en ökad systemanvändning på 100 procent, jämfört med samma period 2018. Återkommande planeringar på förebyggande underhåll har också börjat läggas in i underhållssystemet.

  • #underhåll
  • #underhållssystem
  • #arbetssätt
  • #underhållsutveckling
  • #processer
  • #förebyggande underhåll

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

”Att förändringen kommer inifrån organisationen är en nyckel till att förändringen ska bli accepterad och permanent. Det är därför väldigt viktigt att jobba nära samarbete med personalen som faktiskt påverkas av förändringen.” 

- Malin Filipsson, Managementkonsult

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Tillväxt ledde till behov av digitalisering och nya rutiner, Trollhättan Energi

En stark tillväxt medförde behov av att etablera interna strukturer för att förbättra kvalitet och effektivitet inom den operativa verksamhe...

Läs artikel
Underhållsarbete på Bodens Energi

Bodens Energi gick under 2019 igenom en omorganisering och ville i samband med detta passa på att utveckla sina arbetsprocesser för underhål...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy