Tillväxt ledde till behov av digitalisering och nya rutiner, Trollhättan Energi

Trollhättan Energi har under de senaste åren haft en stark tillväxt i takt med att de fått utökat ansvar, utvecklat både nya och befintliga affärsområden och tagit över fler verksamhetsområden. Som ett resultat av dessa utmaningar uppstod ett behov av att etablera interna strukturer för att förbättra kvalitet och effektivitet inom den operativa verksamheten. Underhållet stod inför en modernisering av sitt IT-stöd samtidigt som det fanns önskemål om att öka förutsägbarheten och införa mer datadrivna arbetsprocesser.

Det klargjordes att det fanns ett behov av en enhetlig standard i arbetsflödet, eftersom det tidigare varit starkt beroende av individuella insatser och präglat av reaktivitet och ad hoc-lösningar. Datakvaliteten och dokumentationen påverkades negativt av lågt systemanvändande, och det saknades systematik och struktur för att registrera och rapportera anläggnings- och processdata.

Efter analyserat nuläge implementerades standarder för arbetsflödet

Det första som gjordes var att analysera nuläget. Med utgångspunkt i en kortare analys tog Sigholm, tillsammans med ledningsgruppen, fram en målbild för underhållsprocesserna med tillhörande IT-stöd. En standard för arbetsflödet (beredning, planering, uppföljning och rapportering) utvecklades och implementerades i nära samarbete med organisationen. Samtidigt genomfördes en uppdatering av både digitala och analoga verktyg för att förbättra datakvaliteten, samarbetet och överblicken i processerna. Underhållssystemet förbättrades med en tydlig kategorisering av arbetsklasser och information, ett systematiskt anläggningsträd och stöd för process- och nyckeltalsuppföljning genom statistik och diagram. Ett betydande fokus lades på att utbilda och coacha personal inom ledarskap för att säkerställa bestående förändringar.

Ökad användningsgrad av systemverktyg med 200% 

Arbetsgruppen har implementerat en gemensam och visuell planering samt uppföljning av arbetsorderflödet, vilket har resulterat i ökat samarbete, flexibilitet och lärande. En standardiserad kategori- och informationshantering med automatiserad statistik- och nyckeltalsuppföljning har införts. Användningen av arbetsorder för planering och dokumentation har ökat med nästan 200%, och den genomsnittliga ledtiden från inkommen till avrapporterad arbetsorder har minskat med över 60%. Dessutom har över 240 återkommande jobb, exklusive ronder, planerats in, vilket tidigare inte var fallet.

Foto: Trollhättan Energi

  • #underhåll
  • #underhållssystem
  • #arbetsprocesser
  • #underhållsprocesser
  • #tillgångsförvaltning
  • #asset management
  • #digitalisering
  • #arbetssätt

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

Om Trollhättan Energi

Trollhättan Energi AB ansvarar för stadens fjärrvärmenät, vatten- och avloppsnät samt delar av fibernätet. Dess verksamhet inkluderar även produktion och försäljning av el, biogas och fjärrvärme, samt hantering av dricksvattenproduktion och avloppsrening. Bolaget har även ansvaret för stadens renhållningsverksamhet.

Läs mer

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Nya arbetsprocesser lyfte systemanvändningen för Bodens Energi

Bodens Energi och Sigholm har tillsammans tagit fram och implementerat arbetsprocesser med grund i hur verksamheten faktiskt ser ut....

Läs artikel
Underhållsarbete på Bodens Energi

Bodens Energi gick under 2019 igenom en omorganisering och ville i samband med detta passa på att utveckla sina arbetsprocesser för underhål...

Läs artikel
Implementering av Lean-metodik i Advens fjärrvärmeverksamhet

Efter ett förvärv uppstod behovet av en mer relevant och verksamhetsnära praktik. Adven ville öka kunskapen om verksamhetsstyrning genom vär...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy