Bodens Energi AB är ett kommunalägt kraftvärmebolag med 93 anställda. Företaget levererar el och fjärrvärme till Bodensarna med omnejd. Sedan september 2019 har Bodens Energi tagit hjälp av Sigholm Tech AB i samband med utveckling av sitt underhållsarbete.

Akuta utryckningar på grund av bristande underhåll

Bodens Energi gick under 2019 igenom en omorganisering och ville i samband med detta passa på att utveckla sina arbetsprocesser för underhållsarbetet. De upplevde att det fanns förbättringspotential i arbetsprocesserna relaterat till underhållet i fjärrvärmeverksamheten, både när det kommer till struktur, standardisering, informationsflöden och kommunikation runt arbetet. Akuta utryckningar dominerade vardagen och sköt ofta undan långsiktig planering och förebyggande underhåll, ett arbete som i många fall hade kunnat förebygga de akuta felen som uppstod. Dessutom ville de jobba in ett mer likriktat arbetssätt för sitt underhållsystem, då det visade sig att arbetssätten varierade och kunde skilja sig mellan personer och avdelningar.


Implementering av ny arbetsprocess och utbildning

För att adressera detta tog Sigholm tillsammans med Bodens Energi fram nya arbetsprocesser som anpassades efter verksamhetens behov och implementerade dessa. Processerna omfattade både förebyggande och avhjälpande underhåll för drift- och underhållsorganisationen. Arbetet inkluderade även anpassningar av underhållssystemet och utbildningar i arbetsmetoder och systemanvändning. Utöver detta togs utbildningar och verktyg fram för förbättringsarbete och förrådshantering. Efter implementeringen och utbildningen fick Sigholm fortsatt förtroende att aktivt revidera och anpassa arbetsprocesserna i nära samarbete med Bodens Energi för att ytterligare förankra de nya metoderna. Det övergripande målet med tydliga och standardiserade processer är att alla anställda ska förstå förväntningarna och arbeta mot samma mål.

”Att förändringen kommer inifrån organisationen är en nyckel till att förändringen ska bli accepterad och permanent. Det är därför väldigt viktigt att jobba i nära samarbete med personalen som faktiskt påverkas av förändringen.” säger Malin Rådberg, verksamhetsutvecklare hos Sigholm på plats i Boden.


Mätbar framgång efter anpassat underhållssystem

Medarbetarna på Bodens Energi har en stark och positiv förändringsvilja och tog snabbt till sig de nya arbetssätten. Tack vare en högre nyttjandegrad av underhållssystemet ökar mängden pålitliga data i systemet vilket i sin tur förbättrar spårbarheten och möjligheten att analysera och jobba förebyggande med underhållsarbetet.

Efter mer än 2 års gemensamt arbete kan vi nu mäta framgången på olika sätt, bland annat kan vi se en kontinuerlig ökning av antalet utförda arbetsorder per månad i underhållssystemet. Detta innebär att de jobb som utförs nu kommer in som statistik i underhållssystemet och därmed bidrar till en ökad förståelse för anläggningen. Statistiken kan även användas som stöd vid investeringar och strategiska satsningar på Bodens Energi.

Grafen visar hur antalet utförda jobb per månad förändrats över tid, där vi kan se en tydlig förändring i augusti 2019 när ett riktat arbete inleddes med fokus på processer och system till stöd för underhållsarbetet. Vi kan även utläsa att trots månader med "dippar" så höjs lägstanivån kontinuerligt, vilket i sig är ett mått på förbättrad dokumentation av utförda jobb i anläggningen.

  • #underhållssystem
  • #fjärrvärme
  • #statistik

Artikeln publicerades 16/03 - 2022

Bodens Energi AB är ett kommunalägt kraftvärmebolag med 93 anställda. Företaget levererar el och fjärrvärme till Bodensarna med omnejd. Sedan september 2019 har Bodens Energi tagit hjälp av Sigholm Tech AB i samband med utveckling av sitt underhållsarbete.

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Nya arbetsprocesser lyfte systemanvändningen för Bodens Energi

Bodens Energi och Sigholm har tillsammans tagit fram och implementerat arbetsprocesser med grund i hur verksamheten faktiskt ser ut....

Läs artikel
Tillväxt ledde till behov av digitalisering och nya rutiner, Trollhättan Energi

En stark tillväxt medförde behov av att etablera interna strukturer för att förbättra kvalitet och effektivitet inom den operativa verksamhe...

Läs artikel
Ny prismodell gav stabilare intäktsström och ökad kundnöjdhet

Efter implementering av en ny prismodell fick kunden en stabilare intäktsström över året som också matchade de interna kostnaderna på ett bä...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy