Anlita en expert till era event och paneldiskussioner

För en meningsfull närvaro och en framstående roll i diskussionerna om energi och hållbarhet

För att effektivt erhålla insikter från energimarknaden och dess övergång krävs en kombination av engagemang, resurser och framför allt expertis. Om ni söker en kvalificerad moderator, föreläsare eller paneldeltagare inom energisektorn, kan vi erbjuda erfarna personer med specialkompetens. Kontakta oss för att säkerställa en meningsfull närvaro och en framstående roll i diskussionerna om energi och hållbarhet.

Utvalda evenemang där vi agerat som moderatorer eller medverkat i paneler

 • Konferensen "Vind" 2021, 2022, 2023 - Svensk Vindenergi
 • Sea Vind Offshores - Almedalen
 • Seminarium 2022 - Luelå Energi
 • Seminarium 2023 - Luelå Energi
 • Automation Summit - Automation Region
 • Konferens - Energiforsk
 • Vätgaskonferensen 2023
 • Framtidensenergisystem 2023
 • Montel Swedish Energy Day 2020
 • Distributionsdagarna 2024
Kontakta oss

Moderator: Leda diskussioner med erfarenhet och expertis inom relevant område

Att agera moderator på seminarier ger en chans att styra diskussioner och etablera expertis. Det har vi erfarenhet av. Genom att leda diskussioner kan vi aktivt påverka samtalet, involvera deltagare och vara lyhörd till det som sägs mellan raderna.

Paneldeltagande: Dela perspektiv från branchen tack vare vår bredd av energikunskap

Deltagande som paneldeltagare ger möjlighet att dela insikter och perspektiv med en bred publik. Med gedigen kunskap inmo olika delar av energimarknadens mikro- och makroperspektiv kan vi delge och delta i olika former samt bidra till en relevant diskussion.

Föreläsare: Förståelse för energisystemet, dess marknad och behov

Att involvera externa perspektiv och diskutera strategier kan generera nya och djupare insikter. Vår kompetens sträcker sig över hela energisektorn, där vi erbjuder föreläsningar i syfte att ge djupare förståelse för hur marknaden ser ut och var den är på väg samt vilka strategiska inriktningar som bör tas.

Våra experter som är vana att leda och delta i processer, diskussioner, workshops och paneler

Kontakta någon av dem för att initiera ett samtal, helt förutsättningslöst över en kopp kaffe:


katja.lindblom@sigholm.se
+46 76 764 61 71

Katja Lindblom

Affärsutvecklare inom energiteknik

Med över 20 års erfarenhet inom fjärr- och kraftvärmebranschen har Katja en bred förståelse för utmaningar som kunddialog, teknik, tillförsel, ekonomi och juridik. Hon har hjälpt svenska energiföretag, samarbetat med branschföreningar och lett utbildningar inom området. Kontakta Katja för erfaren moderator eller paneldeltagare inom fjärrvärmefrågor.

Moderator:

 • "Distributionsdagarna" 2024, Energiföretagen Sveriges största och årligen återkommande konferens. 
 • "Fjärrvärmecentraler och energimätare 2023", anordnad av Energiföretagen Sverige. 
 • Konferens kring regelverk, forskning och teknikutveckling kopplat till fjärrvärmecentraler och energimätare.
 • På flera webbinarium inom Energifosks Värmekluster.
 • Webbinarium med fokus på att forskning ska komma till användning med syfte att sprida kunskap om pågående och avslutad forskning.

Utbildningsledare:

 • Inom energi- och fjärrvärmeområdet på uppdrag av Trainor, Energiföretagen Sverige, Nackademin och TUC.


arne.bergvik@sigholm.se
+46 70 383 28 59

Arne Bergvik

Energistrateg

Arne har en stark profil som föredragshållare och moderator med praktiska erfarenheter från både Europa och Sverige. Med lång bakgrund inom europeisk kraftproduktion, portföljhantering, marknadsanalys och strategisk rådgivning, har han en praktisk förståelse för energiutmaningar. Hans breda bakgrund ger honom förmågan att snabbt identifiera väsentliga frågor för producenter, handlare och konsumenter av energi. Med humor och anekdoter kommunicerar Arne komplexa ämnen på ett engagerande sätt, vilket ökar förståelsen och intresset hos publiken. Med över ett decennium på scenen hanterar han smidigt överraskningar och anpassar sig till olika sammanhang och publik. Arne är bl.a. frekvent förekommande i artiklar om el och energi i Dagens Industri.

Moderator

 • Invigning av Tvinnesheda Vindkraftspark, 2023.

Keynote Speaker:

Föredragshållare:

 • Regionmöte Väst Energiföretagen, 2023


lukas.warend.ewerlof@sigholm.se
+46 72 397 05 31

Lukas Wärend Ewerlöf

Energistrateg

Lukas är en energibranschpionjär som alltid är påläst om energiteknik och energipolitikens senaste utveckling. Han har bred insikt inom kraftproduktion, kraftkonsumtion, flexibilitet, lagring och överföring. Genom jämförelser och anekdoter gör Lukas teknikförändringar begripliga och placerar dem i en större kontext. Behöver du en skicklig analytiker med djup systemkunskap för seminarier om energimarknadens utveckling eller teknikens roll i förändrade energisystem? Då är det Lukas du eftersöker.


hanna.tengelin@sigholm.se
+46 70 843 90 57

Hanna Tengelin

Strategikonsult

Hanna jobbar med att knyta samman omvärlds- och strategiförändringarna med förändringsresan som organisationer behöver ta sig an. Hon har en bred kompetens inom energisystemets olika delar kombinerat med mångårig erfarenhet inom förändringsledning och att skapa nyfikenhet, engagemang och struktur för nya arbetssätt och samverkansformer.

Söker ni en moderator eller deltagare till samtal om hur vi lyckas gå från ord till handling och skapa momentum och innovation i nya samverkanskonstellationer, då är det Hanna ni ska kontakta. 

Moderator:

 • Delseminarium Framtid Västra Götaland, 2023

Paneldeltagare:

 • Skaraborgsdagen - elektrifiering och omställning, 2023
 • Framtidens energisystem - utbildningsdag kommunpolitiker och -tjänstemän Skaraborg, 2023
 • ASSAR Energidag Skövde, 2023

Podd-deltagare:


niclas.sigholm@sigholm.se

Niclas Sigholm

Strategikonsult

Niclas stödjer koncernledningar och styrelser genom att översätta omvärldens komplexitet till strategiska beslut. Han är en eftertraktad talare och analytiker för komplicerade frågeställningar. Med över 15 års erfarenhet av marknadsanalys inom energibranschen kopplar han samman marknadsförhållanden, teknik och organisation. Som ledare av EnergiStrategiPodden får han en bred palett över branschens utmaningar. Niclas är också en erfaren moderator och föreläsare med passion och exakthet. Exempel på moderatoruppdrag: Svebios årliga konferens, Svensk vind, Luleå energi, Svea Vind offshore m.fl.

Moderator:

 • Konferensen "VIND" 2021, 2022, 2023, anordnad av Svensk Vindenergi
 • Almedalen
  • Svea Vind Offshores seminarium 2022 på temat "Vindkraft vs. kärnkraft – är motsättningen nödvändig? Påverkar säkerhetsläget vägval?"
  • Luleå Energis seminarium 2022 på temat "Den fossilfria industriomställningen i Norr pågår med full kraft – hur drar fler nytta av det?" 
  • Luleå Energis seminarium 2023 på temat "Pressa luften ur systemet och optimera elnätsutbyggnaden."

Konferens- eller paneldeltagare på:

 • Automation Summit anordnat av Automation Region på temat "Datadriven verksamhet".
 • Energiforsks konferens "Bättre utnyttjande av fjärr- och kraftvärmeanläggningar" 2022 med programpunkten "Fjärrvärmens- och kraftvärmens roll i framtiden och kraftvärmens möjlighet att bidra till flexmarknader."
 • Vätgaskonferensen 2023.

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy