Katalysator för samhällsutveckling - "Samhällskontraktet"

Vår expertis spänner över analys till samhällsdialog

I en värld som ständigt utmanas av komplexa energisystem och dynamiska marknader, står vi i centrum för att forma och stödja en hållbar energiframtid. Genom att förmedla insikter, analysera strategiska möjligheter och skapa samverkan mellan olika samhällsaktörer tar vi aktivt ansvar för att guida kommuner, energibolag, näringsliv och lokalsamhällen genom förändringens och utvecklingens olika faser.

Vårt arbete sträcker sig från att samla och analysera information om energisystem och marknadsrisker till att leda diskussioner, moderera konferenser och skapa framåtsyftande lösningar för att navigera i den komplexa energilandskapet. Vi är din pålitliga partner för att möjliggöra en mer hållbar och effektiv energianvändning i framtiden.

Det gör vi bland annat genom att:

  • Förmedla insikter och analyser om energisystemet, energimarknader och risker
  • Analysera strategiska förmågor, möjligheter och vägskäl
  • Facilitera samverkan mellan samhällets olika aktörer
  • Leda förändrings- och samtal med kommun, energibolag, näringsliv och lokalsamhälle
  • Ta fram sammanställningar och påverkansanalyser av regulatoriska och politiska utvecklingsfrågor
  • Projektkoordinera och problemlösa
  • Moderera konferenser och workshops

Prenumerera på marknadsanalys och omvärldsbevakning

Datadriven omvärldsanalys i kombination med förståelse för viktiga samband på energimarknaden är grunden för att kunna fatta beslut i en allt mer snabbrörlig värld. Vi har därför på Sigholm valt att stödja våra kunder och andra intressenter med prognoser och analyser av energimarknaden. Se nedan för våra olika prenumerationstjänster och analyser.

Läs mer om analysutskick

Vägledning till framgångsrika diskussioner och strategier

Som erfarna moderatorer och paneldeltagare erbjuder vi inte bara en plattform för engagerande diskussioner utan också en möjlighet att forma och fördjupa strategier inför kommande evenemang. Tillsammans skapar vi meningsfulla dialoger och strategiska vägledningar som går bortom det förväntade, vilket kan bli startpunkten för banbrytande initiativ och en starkare närvaro på evenemanget.

Läs mer

Intresserad av hur vi kan hjälpa din organisation?

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontaktuppgifter

Arne Bergvik

Energistrateg

Lukas Wärend Ewerlöf

Energistrateg

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del