Ny strategisk inriktning till VME

Efter att Köping och Arboga beslöt sig för att sammankoppla sina fjärrvärmenät blev det aktuellt för de båda fjärrvärmeverksamheterna att gå samman i en gemensam organisation. Detta medförde att det fanns behov av att klargöra den strategiska riktningen för det nya bolaget för att möta de förutsättningar och utmaningar det stod inför.

Kartläggning och nulägesanalys

Tillsammans med ledningen tog Sigholm fram en omvärldsanalys och beskrev en strategisk inriktning samt grund för målstyrning till det nya bolaget. En kartläggning av roller och ansvar i de två verksamheterna genomfördes för att beskriva nuläget i verksamheterna. Därefter granskades olika metoder för att strukturera och beskriva organisationen. Denna beskrivning av organisationen och dess roller jämfördes med en specificerad definition av verksamhetens processer för att anpassas till måluppdelning och underlätta systematiskt kvalitetsarbete.

Vilka effekter uppnåddes?

 • 16 huvudprocesser och 9 stödprocesser identifierades och definierades 
 • Balanserat styrkort med nedbrytning av 16 verksamhetsmål 
 • 234 uppgifter identifierade och fördelade i huvud- och stödprocesser
 • Individuella rollbeskrivningar med uppgifter och ansvar definierade per process
 • 14 befattningar med koppling till organisationsstruktur definierades
 • 19 arbetspaket definierades för utdelning av icke-befattningsknutna ansvar  
 • #organisation
 • #omorganisation
 • #processkartläggning
 • #verksamhetsstyrning
 • #målstyrning
 • #rollbeskrivningar
 • #omvärldsanalys

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

Om VME

VME har ansvaret för fjärrvärme i Köpings och Arboga kommuner samt för skötsel av gator, vägar, trafik, vatten och avlopp, parker och naturområden i Köpings kommun.

VME är en kommunal organisation och ägs till fullo av Köpings kommun.

Mer om VME

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Organisatorisk transformation skapade tydlighet i alla processled på Mälarenergi

Mälarenergi stod inför en stor utmaning där de, samtidigt som de arbetade intensivt med hållbarhetsmålen, stod de inför omfattande besparing...

Läs artikel
Kartläggning av samhällsbyggnadsprocess och trafikplaneringsprocess, Strängnäs kommun

Sigholm fick förtroendet att projektleda ett prioriterat förbättringsprojekt för Strängnäs kommun: k

Läs artikel
Implementering av Lean-metodik i Advens fjärrvärmeverksamhet

Efter ett förvärv uppstod behovet av en mer relevant och verksamhetsnära praktik. Adven ville öka kunskapen om verksamhetsstyrning genom vär...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy