Strategi- och ledningsarbete i en föränderlig energimarknad

Linde Energi är ett kommunalt energibolag med sol- och vattenkraftsproduktion, 12 000 elnätskunder, 1000 fjärrvärmekunder och 10 000 elhandelskunder. Företagets vision är att vara en avgörande drivkraft i Bergslagen genom att leverera morgondagens energilösningar. För att uppnå målet krävs en mycket hög strategisk navigationsförmåga och djupa insikter i den snabba energi- och samhällsomställningen. Plötsliga marknadsstörningar, nya teknologier och framväxande kundbehov ställer krav på att företagsledning och ägare har bra beslutsunderlag och god förståelse för de dominerande drivkrafterna.

Värdefulla insikter stärker kärnverksamheten

Linde Energi anlitar återkommande en av Sigholms energistrategiska konsulter Arne Bergvik för att hålla i strategiska workshops, styrelseutbildningar och marknadsgenomgångar med företagskunder. Genom att kvantifiera olika verksamhetsförändringar, identifiera teknologiska, politiska och marknadsmässiga trender och klarlägga de strategiska vägskäl som energiaktörer står inför kan Sigholm kontinuerligt leverera värdefulla insikter för strategi- och ledningsarbetet. Sigholm kan tack vare lång erfarenhet, gedigna analyser och ett omfattande informationsinhämtning erbjuda de djupa insikter som krävs för att tolka och förankra förändringarna i fjärrvärme-, elhandel- och elnätsaffären. 

Beslutsunderlag vid investeringar i solcellsparker

Inför investeringsbesluten i solcellsparkerna Solhagen och Solvallen anlitades Sigholms experter för att avgöra hur kraftverken skulle integreras i verksamheten, hur olika strategiska möjligheter bäst kunde realiseras och hur elpriserna kunde komma att utvecklas framöver. Sigholm bidrog med strategiska insikter, förslag på olika typer av partnerskap och elprisprognoser som beslutsunderlag. Båda solcellsparkerna har framgångsrikt uppförts och de andelar i parkerna som erbjuds kunder är fulltecknade. Solhagen fick pris som "Årets solcellshjälte" vid Energi och Klimatdagen 2020 och hedersomnämnande som "Årets anläggning" av branschföreningen Svensk Solenergi 2021. Solvallen ägnades fyra sidor i tidskriften "Forskning och Framsteg" i juni 2023 om solceller på jordbruksmark, agrivoltaik.

Framgångarna är exempel på hur en aktör i energisystemet genom väl grundat strategisk positioneringsarbete, goda marknadsinsikter och djup systemförståelse kan skapa långa kundrelationer och realisera värden som sträcker sig långt utanför kärnverksamheten. De goda vitsorden och det förnyade förtroendet som Linde Energi ger Sigholm är de bästa bevisen för ett väl utfört arbete. Sigholm är stolta att fortsätta bidra till Linde Energis framgångar.

Stor affärsnytta och starkt erbjudande

Utvecklingen i samhället och energisektorn skapar frågeställningar och omvärldsförändringar som på något sätt berör alla aktörer i energisystemet: konsumenter, producenter och distributörer. Flera starka trender går att urskilja och kvantifiera. Det arbetet utför Sigholm kontinuerligt, vilket skapar affärsnytta för både nya och befintliga kunder.

  • #Strategiarbete
  • #ledningsarbete
  • #energisamarbete
  • #energistrategi
  • #solcellsparker
  • #styrelseutbildning
  • #samhällsomställning
  • #workshop

Artikeln publicerades 12/01 - 2024

Linde Energi är ett kommunalt energibolag med sol- och vattenkraftsproduktion, 12 000 elnätskunder, 1000 fjärrvärmekunder och 10 000 elhandelskunder.

Elnät: Ansvarar för 180 mil elnät, säkerställer trygg eldistribution till nästan 12 000 kunder.


Elproduktion: Producerar förnybar el med sol- och vattenkraft i Örebro och fem vattenkraftverk.


Värme, Kyla och Ånga: Levererar fjärrvärme till över 1 000 kunder och erbjuder fjärrkyla och processånga till lokala företag och offentliga verksamheter.


Energihandel: Erbjuder elavtal till 10 000 kunder, all el kommer från 100% fossilfria energikällor. Dessutom tillhandahålls tjänster som solcellslösningar och laddlösningar 

Till Linde Energi

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Gemensam körplan med hjälp av Aurora by Sigholm

Produktionsoptimering för ökad transparens, ekonomiska och miljömässiga besparingar och gemensam syn på körplanen. Energisamarbete Väst impl...

Läs artikel
Månadsanalys av elmarknaden - Vattenkraft och marginalprissättning

Det milda och nederbördsrika vädret som dominerat sedan juli slog i oktober om till kallt och torrt. Medeltemperaturen i Norden var 9 grader...

Läs artikel
Omvärldsanalys för energimarknadens utveckling, Telge AB

Den ökade omställningstakten av energisystemet ställer krav på nya förmågor och strategiska förflyttningar hos aktörer i energisektorn. Uppd...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy