Energisamarbete Väst är ett initiativ av Vattenfall och är ett samarbete mellan fjärrvärmeanläggningarna i Vänersborg och Trollhättan samt industrin Alloys, som tillverkar metallegeringar.

Mindre värmebehov än den tillgängliga produktionskapaciteten

Alloys levererar högkvalitativ spillvärme från sin industri till fjärrvärmenätet i Vänersborg. Tack vare detta överstiger ofta den värme som kan tillhandahållas i nätet det värmebehov som finns i staden. Överskottsvärmen från Vänersborgs nät levereras då genom en sju kilometer lång markledning med destination Trollhättan. Vid tillfällen då det anses mer optimalt eller om ingen spillvärme erhålls vid vissa tidpunkter, som vid underhållsstopp, kan värmen även transporteras i motsatt riktning.

Gemensam körplan med både ekonomiska och miljömässiga besparingar 

Med det identifierade nuläget bedömdes det finnas en hög optimeringspotential. Det uppskattades finnas en möjlighet att spara in på mycket pengar och miljöpåverkan genom att identifiera det mest optimala produktionssättet gällande väder och produktionsenheternas tillgänglighet. Med hjälp av Aurora by Sigholm kunde de tre samarbetsparterna ta fram en gemensam körplan för produktionen som gav en potential att förutse kommande dagarnas förutsättningar samt erbjuda en transparens i kommunikationen kring nuläget.

Automation och visualisering som underlättar och ger högre kvalitetssäkring

Utöver produktionsoptimering har Aurora by Sigholm även stöttat Energisamarbete Väst med att fördela intäkterna för den driftnytta som samarbetet ger, med en månatlig avräkning. Med hjälp av Aurora by Sigholm automatiseras och visualiseras avräkningen på ett förståeligt sätt, där driftnyttan bedöms vara den teoretiska besparingen som samarbetet gett. Genom att automatisera beräkningsprocessen, där alternativet är att göra en manuell beräkning, besparas mycket tid samt ger en högre kvalitetssäkring. Med en gemensam visualisering av körplanen, produktionsutfall och driftnytta i Aurora by Sigholm, ökas transparensen och medvetenheten kring samarbetets värde.

  • #spillvärme
  • #produktionsoptimering
  • #driftnytta
  • #automatisering
  • #optimeringspotential
  • #energisamarbete

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

Aurora By Sigholm

Vår digitala plattform hjälper er verksamhet att sortera, analysera och föreslå hur produktionsanläggningarna ska köras för en optimal drift. Bakom Aurora by Sigholm arbetar både energisystemsingenjörer och systemutvecklare med mångårig erfarenhet i branschen som tillsammans med er kan förädla produktionsdatat efter just era behov.

Mer om plattformen

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Nästa generations systemoptimering på Stockholm Exergi

Målbilden är en optimering som inte enbart utgår från värme-, el- och kylaproduktion utan knyter ihop det med andra delar av energisystemet,...

Läs artikel
Strategi- och ledningsarbete i en föränderlig energimarknad

Linde Energi är ett kommunalt energibolag med sol- och vattenkraftsproduktion, 12 000 elnätskunder,

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy