Omvärldsanalys för energimarknadens utveckling, Telge AB

Omvärldsanalys - en viktig pusselbit i strategiarbetet

Telge AB är en kommunal koncern som genom sina dotterbolag sköter distributionen av både el och värme till boende och verksamheter i Södertälje kommun. Liksom många andra kommunala energikoncerner står Telge AB inför en rad strategiska vägval. För att fördjupa sin förståelse för de förändringar som sker på energimarknaden vände sig koncernledningen till Sigholms experter inom marknad och strategi.

Uppdraget bestod av att ta fram en omvärldsanalys av trender och scenarier för energimarknadens utveckling med fokus på de drivkrafter som påverkar kraftvärmeaffären. Sigholm bidrog också med en analys av det lokala energisystemet och delade sin syn flera av de utmaningar som kommunala energikoncerner idag står inför. Analyserna presenterades för koncernledningsgruppen på Telge AB och kommunpolitiker i Södertälje och har blivit en viktig pusselbit i koncernens fortsatta strategiarbete.

Strategiska förflyttningar krävs när energimarknaden förändras

Den ökade omställningstakten av energisystemet ställer krav på nya förmågor och strategiska förflyttningar hos aktörer i energisektorn. Energimarknaden har från 1980-talet fram tills nyligen karaktäriserats av små marknadsförändringar, stabila priser och en primärt nationell marknad. Idag är riskexponeringen och konkurrensen allt större på marknaderna. Energiaktörerna behöver därför öka sin förståelse för vilka risker man tar givet olika strategiska vägval.

Sigholm märker av ett allt större intresse från olika aktörer som behöver stöd i sitt strategiska arbete när nu många av de gamla sanningarna på energimarknaden omvärderas. Med en kontinuerlig bevakning av rörelserna på energimarknaden, förändringar av lagstiftningen och den snabba teknikutvecklingen kan Sigholm leverera insikter som bidrar till mer framtidssäkrade energiaffärer.

  • #omvärldsanalys
  • #energistrategi
  • #energimarknad
  • #energipolitik
  • #marknadsanalys
  • #kraftvärme

Artikeln publicerades 27/02 - 2024

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Ny strategisk inriktning till VME

Efter en sammankoppling av fjärrvärmenät blev det aktuellt för Köping och Arboga att gå samman i en gemensam organisation. Detta medförde at...

Läs artikel
Månadsanalys av elmarknaden - Vattenkraft och marginalprissättning

Det milda och nederbördsrika vädret som dominerat sedan juli slog i oktober om till kallt och torrt. Medeltemperaturen i Norden var 9 grader...

Läs artikel
Strategi- och ledningsarbete i en föränderlig energimarknad

Linde Energi är ett kommunalt energibolag med sol- och vattenkraftsproduktion, 12 000 elnätskunder,

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy