Sammanslagning av Skövde Värmeverk och Skövde Elnät

För att kunna definiera vilka strategiska prioriteringar för att bäst nå målen med en sammanslagning av Skövde Värmeverk och Skövde Elnät, kopplades Sigholm in. Sammanslagningen innebar flera utmaningar, inklusive praktiska frågor om hur ekonomisystemet optimalt skulle struktureras för att effektivt följa kostnader. Det krävdes även en utveckling av en kommunikationsplan och material för att hantera förändringen på marknaden.

Från utbildning och analys till en framtidsinriktad strategisk plan

Samarbetet inkluderade personalutbildningar, workshops, analyser och framtagning av material för att underlätta både implementering och kommunikation. Resultatet blev en omfattande strategisk plan, förslag på organisationsstruktur och en tydlig väg framåt med en plan för det kommande verksamhetsåret. Kunden kunde efter avslutat uppdrag presentera en genomarbetad strategi för ägarna, en mer effektiv struktur för ekonomisystemet för kostnadsberäkningar och en klar och framåtriktad kommunikation till marknaden och kunderna.

  • #lokalstrategi
  • #ekonomistyrning
  • #ekonomisystem
  • #kommunikationsplan
  • #utbildning

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

Om Skövde Energi

Skövde Energi grundades den 1 januari 2019 som ett resultat av en sammanslagning mellan Skövde Värmeverk och SkövdeNät, vilket resulterade i ett gemensamt energibolag. Bolaget ägs till 100% av Skövde Stadshus AB och har en kommunal koppling.

skovdeenergi.se

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Fastighetschef på Svenska Kraftnät

Sigholm fick förtroendet att under en period axla rollen som fastighetschef för Svenska Kraftnät. I rollen ingick personalansvaret för enhet...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del