Sammanslagning av Skövde Värmeverk och Skövde Elnät

För att kunna definiera vilka strategiska prioriteringar för att bäst nå målen med en sammanslagning av Skövde Värmeverk och Skövde Elnät, kopplades Sigholm in. Sammanslagningen innebar flera utmaningar, inklusive praktiska frågor om hur ekonomisystemet optimalt skulle struktureras för att effektivt följa kostnader. Det krävdes även en utveckling av en kommunikationsplan och material för att hantera förändringen på marknaden.

Från utbildning och analys till en framtidsinriktad strategisk plan

Samarbetet inkluderade personalutbildningar, workshops, analyser och framtagning av material för att underlätta både implementering och kommunikation. Resultatet blev en omfattande strategisk plan, förslag på organisationsstruktur och en tydlig väg framåt med en plan för det kommande verksamhetsåret. Kunden kunde efter avslutat uppdrag presentera en genomarbetad strategi för ägarna, en mer effektiv struktur för ekonomisystemet för kostnadsberäkningar och en klar och framåtriktad kommunikation till marknaden och kunderna.

  • #lokalstrategi
  • #ekonomistyrning
  • #ekonomisystem
  • #kommunikationsplan
  • #utbildning

The article was published 18/03 - 2020

Om Skövde Energi

Skövde Energi grundades den 1 januari 2019 som ett resultat av en sammanslagning mellan Skövde Värmeverk och SkövdeNät, vilket resulterade i ett gemensamt energibolag. Bolaget ägs till 100% av Skövde Stadshus AB och har en kommunal koppling.

skovdeenergi.se

Contact us for more information

You might also be interested in:


Property Manager at Svenska Kraftnät

Sigholm fick förtroendet att under en period axla rollen som fastighetschef för Svenska Kraftnät. I rollen ingick personalansvaret för enhet...

Read article

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy