Hamnnära Bio-CCS vid Norrlands knutpunkt

Under perioden 2022-2023 genomförde Umeå Energi en förstudie om BioCCS med stöd av Energimyndigheten. Sigholm fick förtroendet för rollerna som huvudprojektledare och delprojektledare för fyra av fem delprojekt (teknik, tillstånd, logistik och finansiering).

Förstudien fokuserade på Umeås kraftvärmeverk Dåva 1, som förbränner avfall och rester från skogsindustrin, och Dåva 2 som eldas med biobränslen. Potentialen är ca 300 000 ton/år avskild koldioxid från Dåva 1 och 2, med en blandning av biogen och fossil koldioxid beroende av bränslemixen. Projektets mål var att utreda möjligheten att avskilja och transportera koldioxiden till geologisk lagring med fokus på förståelse för systemet och hur de befintliga kraftvärmeverken påverkas tekniskt och affärsmässigt.

Teknik

Dåva 1 och 2 ligger bredvid varandra och i uppdraget ingick att utreda vilket som var mest fördelaktigt: att bygga en avskiljning för det gemensamma flödet eller två separata koldioxidavskijlningar optimerade för respektive panna. För detta genomfördes analyser av rökgassammansättning, driftsäsonger och olika avskiljningar baserade på olika absorptionslösningar. För en gemensam anläggning visade analyserna på stora variationer i flödet mellan driftsäsongerna vilket skulle innebära svårigheter att köra anläggningen effektivt under både maxflöde låglastperioder. Som en del av uppdraget utreddes även hur spillvärmen från avskiljningen och förvätskningen kunde utnyttjas till fjärrvärmenät samt hur det påverkade Dåvaområdet och för hela fjärrvärmesystemet. 

Logistik

Logistikkedjan planerades med utgångspunkt i att koldioxiden transporteras med fartyg från Umeå hamn till geologisk lagring. Projektet utredde det bästa sättet att transportera koldioxiden från Dåva till hamnen med pipeline, lastbil eller tåg som alternativ. En stor fördel med Dåvas placering är närheten till nybyggda Bottniabanan och närliggande godsterminal, vilket möjliggör tågtransport utan stora investeringar i infrastruktur. Detta ledde till att tåg snabbt blev huvudspåret. Logistikkedjan dimensionerades för olika storleksalternativ på avskiljningen från teknikprojektet. Därefter gjordes trafikanalys av järnvägen för att säkerställa att det finns utrymme för den tillkommande trafiken. 

Tillstånd och regulatoriska frågor

För Umeå Energi var det viktigt att tidigt få en bild över hur befintligt miljötillstånd behöver ändras eller helt sökas på nytt med anledning av planerna på koldioxidavskiljning. Sigholm jobbade tätt tillsammans med kunden för att sammanställa nuläget, ta fram förslag på vilka steg som bör prioriteras framåt och identifiera de viktigaste utmaningarna. För att sätta arbetet i ett sammanhang kopplades utredningen till en omvärldsanalys kring relevant lagstiftning på både nationell och europeisk nivå.

Finansiering och affärsmodell

Alla CCS-projekt innebär stora investeringar och har också stora omkostnader i driftsfas. För att de ska realiseras krävs ett gediget och kontinuerligt arbete för att bygga en stabil affär. Precis som många andra svenska energiproducenter har Umeå Energi en mix av fossil och biogen koldioxid, vilket ger en extra komplexitet för hur projektet finansieras. Sigholm ledde delprojektet som hade som uppgift att lägga en grund för en lönsam affärsmodell.

Foto: Johan Gunséus åt Umeå Energi

  • #CCS
  • #koldioxidinfångning
  • #koldioxidavskiljning
  • #kraftvärmeverk
  • #slutlagring
  • #mellanlager
  • #BioCCS
  • #BECCS

Artikeln publicerades 10/09 - 2023

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Genomförbarhets-studie av BECCS samt logistikkoncept

Gävle Energi i samverkan med Gävle Hamn tar ett stort kliv framåt vad gäller att bidra till klimatmålen och en bättre omvärld. Efter ett bev...

Läs artikel
Projektledning för bioCCS-anläggning, Söderenergi

Söderenergi arbetar sedan 2020 med att bygga en bioCCS-anläggning på Igelstaverket i Södertälje. Sigholm leder projektet hos Söderenergi i r...

Läs artikel
Projektkoordinering för ansökan till Innovationsfonden

För kunds räkning har Sigholm koordinerat och förfinat en ansökan till EU:s Innovationsfond för ett betydande CCS-projekt. En effektiv proje...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy