Projektledning för bioCCS-anläggning, Söderenergi

BioCCS är en storskalig klimatåtgärd för att ta bort koldioxid ur atmosfären, vilket är nödvändigt för att Sverige och världen ska nå sina klimatmål. Inom bioCCS-projekt är Sigholms ledord "Våga göra skillnad" en viktig ledstjärna då projekten är utmanade både resursmässigt och tekniskt, samtidigt som de har en stor potential att göra enorm nytta för klimatet.

Sigholm leder projektet hos Söderenergi i rollen som huvudprojektledare och deltar även som delprojektledare inom miljötillstånd samt hamn- och mellanlager, med ansvar att driva sitt delprojektet framåt. Ett CCS-projekt innebär en komplex kedja av aktiviteter som behöver kopplas ihop och som påverkar varandra. Därför är det viktigt att i rollen som projektledare samordna utredningar och insatser längs med hela projektet och samtidigt ha en bra översyn över vart projektet är på väg.

Målet är att föra bioCCS-utvecklingen fram till nästa fas, som förväntas bli FEED (Front End Engineering Design), vilket ungefär motsvaras av projektering på svenska. Det betyder att anläggningen designas i detalj och ritningar tas fram som kan ligga till grund för ett bygglov.

Projektet har fem identifierade mål:

Mål 1: Förprojektering och ritningar för avskiljnings- och förvätskningsanläggning på en detaljnivå som möjliggör upphandling av FEED.

Mål 2: En vald lokalisering av alla BECCS-kedjans delar baserat på riskmodellering i CFD (sprindningsanalys för koldioxid), samrådsunderlag, detaljplanearbete och systemintegrering.

Mål 3: Fördjupad kunskap hos ledning och styrelse om de ekonomiska förutsättningar som krävs för att finansiera bioCCS i byggnations- och driftsfas.

Mål 4: Underlag för avgränsningssamråd färdigställt.

Mål 5: Samtliga intressenter som identifierats i intressentanalysen har fått möjlighet till information om projektet och har erbjudits tillfälle att återkoppla och ställa frågor.


När projektet avslutas kommer fyra leveransobjekt att ha arbetats fram:

  • Slutrapport till Energimyndigheten
  • Samrådsunderlag
  • Kalkyl för bioCCS
  • Upphandlingsunderlag för FEED


Tillsammans ska dessa dokument bilda en plattform som gör det möjligt för Söderenergi att ta nästa steg mot en fullskalig byggnation.

Foto: Söderenergi

  • #koldioxidinfångning
  • #BioCCS
  • #BECCS
  • #FEED
  • #CFD

The article was published 14/01 - 2024

Vad är Bio-CCS?

Bio-CCS innebär att biogen koldioxid separeras från rökgaserna från industriella processer, till exempel från förbränning i värmeverk, kraftvärmeverk och pappers- och massaindustrier. Söderenergi arbetar sedan 2020 med att bygga en bioCCS-anläggning på Igelstaverket i Södertälje.

Läs mer

Contact us for more information

You might also be interested in:


Hamnnära Bio-CCS vid Norrlands knutpunkt

Under perioden 2022-2023 genomförde Umeå Energi en förstudie om BioCCS med stöd av Energimyndigheten. Sigholm fick förtroendet för rollerna ...

Read article
Genomförbarhets-studie av BECCS samt logistikkoncept

Gävle Energi i samverkan med Gävle Hamn tar ett stort kliv framåt vad gäller att bidra till klimatmålen och en bättre omvärld. Efter ett bev...

Read article

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy