Genomförbarhets-studie av BECCS samt logistikkoncept

Förstudie och utvärdering för logistikkoncept

Sigholm fick förtroendet av Gävle Energi och Gävle Hamn att arbeta som workshopledare, samordnare och utredare i deras förstudie med finansiering av energimyndigheten. Syftet med förstudien var att utreda möjligheten att avskilja, förvätska och transportera koldioxiden från kraftvärmeverket Johannes till Gävle Hamn för mellanlagring. Vidare skulle studien även undersöka ett logistikkoncept för Gävle Hamn för att hantera upp till 2.6 miljoner ton CO2/år genom att agera som en uppsamlande hubb för fler aktörer i regionen och därmed accelerera omställningen. Arbetet innefattade utvärdering av olika avskiljningstekniker, förvätskning, logistikkedja mellan kraftvärmeverk och hamn, mellanlager och transport till slutlagring för Johannes. Därefter anpassades hamn och mellanlager för att fungera som en hubb för den större mängden koldioxid.

Workshops för att identifiera nästa steg

Efter förstudien genomfördes en serie workshops för att hjälpa projektet att ta nästa steg från förstudie till nästkommande projektfaser. Områden som berördes var Tekniska förutsättningar, Tillstånd & projektutveckling, Omvärld & samarbete samt Nästa steg. Centralt var att samla projektgruppens tankar och beskriva projektets behov av vägval, resurser, finansiering, avtal, ansvarsfördelning m.m. och hur de kan se ut framåt för att nå projektets högt uppsatta mål. Förstudiens resultatet gav en djupare förståelse och en tydligare bild över omfattningen av kommande projektsteg och vad som behövdes göras som nästa steg. Workshopsen utfördes under Q2-Q3 2023.

För att få en överblick gjordes en utredning efter workshopserien kring alternativa upplägg för projektgenomförandet, vilket blev ett vägledande underlag för styrgrupp att ta beslut om bästa tillvägagångssätt.

Kommunikation

Gävle Hamn och Gävle Energi såg även ett behov av att lyfta Gävles potential med sitt unika läge och skapa en nyfikenhet i sina nätverk och hos potentiella kunder. Sigholm fick därför parallellt med workshopserien och förstudiearbetet i uppdrag att ta fram övergripande kommunikationsmaterial för logistikkonceptet med fokus på att lyfta Gävle Hamns breda potential att agera regionövergripande hubb för berörda aktörer.

  • #CCS
  • #Bio-ccs
  • #BECSS
  • #koldioxidinfångning
  • #koldioxidavskiljning
  • #kraftvärmeverk
  • #slutlagring
  • #mellanlager

Artikeln publicerades 17/12 - 2023

Gävle Energi i samverkan med Gävle Hamn tar ett stort kliv framåt vad gäller att bidra till klimatmålen och en bättre omvärld. Strax innan jul 2023 blev de två kommunala bolagen beviljade ett ekonomiskt anslag från Energimyndigheten. De beslutade sig för att utreda om det är möjligt att fånga in, transportera och mellanlagra koldioxid samt undersöka ett logistikkoncept för Gävle Hamn på 2,6 miljoner ton CO2/år. Logistikkonceptet motsvarar ca 5% av Sveriges totala koldioxidutsläpp, som är ca 50 miljoner ton/år.

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Hamnnära Bio-CCS vid Norrlands knutpunkt

Under perioden 2022-2023 genomförde Umeå Energi en förstudie om BioCCS med stöd av Energimyndigheten. Sigholm fick förtroendet för rollerna ...

Läs artikel
Projektkoordinering för ansökan till Innovationsfonden

För kunds räkning har Sigholm koordinerat och förfinat en ansökan till EU:s Innovationsfond för ett betydande CCS-projekt. En effektiv proje...

Läs artikel
Projektledning för bioCCS-anläggning, Söderenergi

Söderenergi arbetar sedan 2020 med att bygga en bioCCS-anläggning på Igelstaverket i Södertälje. Sigholm leder projektet hos Söderenergi i r...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy