Optimering av ventilationssystem på Mälarenergi

Mälarenergis kraftvärmeverk Block 6 står för ungefär hälften av Västerås totala fjärrvärmeförbrukning, och klarar av både avfalls- och biobränslen. År 2014 stod pannan på plats men började omgående skapa ett luktproblem som spred sig över hela staden. Soplukten, som påverkade 150 000 invånare, orsakades av dålig ventilation och av ett kolfilter som i grunden var underdimensionerat. Detta i sin tur bidrog till att stora kostnader lades på att byta ut filtret ca tio gånger om året.

Sigholm ansvarade för att utarbeta en projektplan och beslutsunderlag för att effektivt styra och leda två av tre projekt under paraplyet "Ventilation från BBR till P6". Projekten var benämnda som "Förstärkt ventilation ballager" och "Kanal till panna, block 6".

Resultatet innebar en ökad kapacitet inom kanalsystemet för att förbättra luftomsättningen och eliminera luktstörningar kring ballagret. Ett ventilationssystem kopplades även till kanalen mellan bränsleberedning och Block 6. Genom att skapa en kanal mellan bränsleberedningen och pannhuset uppnåddes ett fördelaktigt undertryck i bränsleberedningen. Detta möjliggjorde en effektiv transport av luft till pannan för förbränning, vilket löste luktproblemet.

Projektets framgång resulterade i betydande besparingar för Mälarenergi, där kolfiltret endast behövde bytas cirka två gånger om året istället för tidigare tio gånger. Varje kolfilterbyte kostar ungefär 1,5 miljoner kronor, vilket innebär att investeringen i projekten förväntas återbetalas inom 3-5 år. Mälarenergi är mycket nöjda med resultatet.

Proaktiv och tydlig kommunikation under projektet minskade missförstånd och tänkbara problem.

Projektledarens roll i dessa projekt innefattade dessutom: 

 • Ansvarig för kommunikation och samordning mellan verksamheterna och projekten
 • Upphandling och kontraktering av projektörer för samtliga discipliner
 • Ansvar för säkerställande av att granskning utfördes i projektet enligt kravspecifikationer från uppdragsansvarig
 • Ansvar för att få de erforderliga tillstånden gentemot byggnadsnämnden vad gällde bygglov för fasadändringar
 • Ansvar för att entreprenör innehade erforderliga planer för kontrollplaner, kvalitetsplaner, arbetsmiljöplaner samt miljöplaner
 • Ansvar för att erforderliga provtagningar utfördes, så som ex. asbest och radon
 • Upprättande av förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling samt kontrakttecknande
 • Upprättande och uppföljning av planer, så som för leveransomfattning, tid, ekonomi, resurser, kvalitet och HMS
 • Ansvarig för kontakt gentemot entreprenörer och leverantörer 
 • Ansvar för utbildningar och överlämning till brukande verksamheter
 • Ansvar för slutförhandlingar med entreprenör
 • Slutrapportering till beställare.
 • #ventilation
 • #kolfilter
 • #lukt
 • #bränsleberedning
 • #dimensionering
 • #projektledning
 • #block6

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

Om Block 6

Block 6 vid Kraftvärmeverket i Västerås togs i drift 2014 och är en världsunik anläggning genom att den producerar sitt eget bränsle (i Bränsleberedningen) samt att den inte är låst till bara ett bränsle. Huvudsakligt bränsle är avfall från regionens hushåll samt importerat hushållsavfall.

Läs mer om Block 6

Kontakta oss för mer information
Isabell Stoor

Projektledare & Vd Sigholm Project

Du kanske också är intresserad av:


Projektledare lokalprojekt och hyresgästanpassning, Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts verksamhet växer kraftigt och de har under en tid haft behov av mer verksamhetsanpassade lokaler. Sigholm har sedan februa...

Läs artikel
Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organ...

Läs artikel
Miljösanering och kulturbevarande av Sala Silvergruva och Pråmån

Under 2019 startade Sala kommun förberedelserna för att minska föroreningar i området kring Sala Silvergruva och Pråmån. Föroreningarna komm...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy