Hur vi jobbar i designsprintar

En designsprint är en process för att snabbt ta sig an ett stort problem och testa en lösning utan att behöva bygga den. 

  • Testa komplexa problem snabbt
  • Målgruppsanpassad lösning
  • Involvera användaren i hela processen
  • Öka hastigheten i er utveckling


Vi tar oss an problemställningen tillsammans

Sigholm leder designsprints både internt samt tillsammans med kund för att lösa stora och komplexa problem i energibranschen och samhället vi lever och verkar i. När ni som kund har en problemställning som ni önskar ta er an, skapar vi ett team med representanter från er och från oss för att täcka de erfarenheter och kompetenser som kan tänkas behövas för den specifika problemställningen. Beroende på er möjlighet och problemställningens karaktär så deltar era representanter i 2-5 av sprintens 5 dagar. 

Resultatet ni får ut av en designsprint är ett tydligt specificerat och visualiserat förslag på en lösning på er problemställning samt en mängd feedback och tankar kring lösningen från tester med målgruppen för lösningen. 

Ladda ner produktblad om designsprint här:

Produktblad designsprint.pdf

Artikeln publicerades: 29/03,2022

Dela artikel